Byliśmy organizatorami ogólnopolskiej konferencji robotycznej

 

Wspólnie z Centralną Komisją Egzaminacyjną w dniach 25-26 września byliśmy organizatorami Ogólnopolskiej Konferencji  „Kształcenie oraz egzaminy zawodowe w zawodzie technik robotyk”.

Wydarzenie zgromadziło ponad 80 uczestników, w tym nauczycieli, egzaminatorów, przedstawicieli szkół i firm związanych z robotyką, a także ekspertów i przedstawicieli świata nauki. Obecnych było 30 szkół kształcących w tym zawodzie.

Konferencja była poświęcona organizacji egzaminów w zawodzie technik robotyk i miała na celu podniesienie jakości i efektywności kształcenia w tym zawodzie, na który składają się dwie kwalifikacje: ELM.07. Montaż, uruchamianie i obsługa systemów robotyki oraz ELM.08. Eksploatacja i programowanie systemów robotyki. Była to również doskonała okazja do wymiany doświadczeń i opinii między uczestnikami, a także do zapoznania się z najnowszymi trendami i osiągnięciami w dziedzinie robotyki.

Jak ważne jest kształcenie w tym zawodzie, mówił w wykładzie wprowadzającym prof. Politechniki Wrocławskiej  dr hab. inż. Piotr Wrzecioniarz. Z pełnym przekonaniem można stwierdzić, że robotyka, jest obecnie jednym z najbardziej interdyscyplinarnych kierunków kształcenia, łączącym zagadnienia automatyki, elektrotechniki, informatyki oraz inżynierii mechanicznej. Roboty przemysłowe są jednym z atrybutów Przemysłu 4.0.

Konferencja była także wyśmienitą okazją do zaprezentowania mieleckiego przemysłu skupionego w Euro-Park Mielec, w którym coraz powszechniej są stosowane zrobotyzowane procesy produkcyjne. Dla uczestników konferencji (podzielonych na 10-osobowe grupy) zorganizowano krótkie wizyty studyjne u następujących przedsiębiorców: Husqvarna, Kirchhoff Automotive, Retech, Spiroflex, Stertech, Firma Tarapata.

O randze konferencji i jej zawartości merytorycznej świadczył także udział firm dostarczających do przemysłu oraz do uczelni i szkół technicznych zrobotyzowanych rozwiązań technologicznych w obszarze automatyki, robotyki i spawalnictwa. Prezentacje robotów oraz cobotów spawalniczych przedstawiły: ASTOR, Fronius Polska, KUKA, Yaskawa Polska, Tomsystem, MTS GmbH.

Ze swojej strony zaprezentowaliśmy wielopłaszczyznową działalność edukacyjną CKPIDN zorientowaną nie tylko na organizowanie zajęć zawodowych dla uczniów mieleckich szkół zawodowych oraz słuchaczy Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych, realizację projektów edukacyjnych finansowanych ze środków unijnych, ale również naszą aktywność w popularyzowaniu nauki oraz techniki. Tym przykładami były między innymi Mieleckie Festiwale Nauki i Techniki oraz zajęcia pozaszkolne w ramach projektu „Młodzieżowa Akademia Umiejętności Technicznych Leonardo”.

Aby podkreślić bardzo bogate lotnicze tradycje naszego miasta,  na zakończenie konferencji odbył się pokaz modeli lotniczych i kosmicznych przygotowany przez naszych modelarzy Akademii Leonardo.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom konferencji za tak liczną obecność, prowadzone merytoryczne dyskusje i świetną atmosferę. Bez wątpienia było to cenne i inspirujące wydarzenie, które pomoże stawić czoła wyzwaniom, jakie stoją przed edukacją zawodową w Polsce.

 

Prezentacje do pobrania:

- wizytówka CKPiDN >>>pobierz

- YASKAWA Polska >>>pobierz

- Fronius Polska >>>pobierz

- ASTOR >>>pobierz

- CKE:

Prezentacja modele egzaminu >>>pobierz

Prezentacja wyposażenie  >>>pobierz

ELM.07 >>>pobierz

ELM.08 >>>pobierz

Kontakt

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu


ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec
tel. (fax): 17 788 51 94, 17 788 51 95,

e-mail sekretariat: ckp@ckp.edu.pl

CKPiDN jest wpisane do
Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.18/00054/2010
i do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 6991

Godziny otwarcia

 

Poniedziałek 7:30-15:30
Wtorek 7:30-15:30
Środa 7:30-15:30
Czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-15:30

 

NIP: 817-21-54-704
REGON: 690481700