TECHNIK ROBOTYK – TWOJA PRZYSZŁOŚĆ

TECHNIK ROBOTYK to kontynuacja nowego kierunek kształcenia w ofercie edukacyjnej Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu. W przeciągu pięciu lat uczniowie nabędą umiejętności związane z montażem, uruchamianiem, obsługą, programowaniem i eksploatacją systemów robotyki, tym samym zostaną przygotowani do podjęcia atrakcyjnej i bardzo dobrze płatnej pracy w innowacyjnych przedsiębiorstwach różnych branż, wśród których automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych decyduje o przewadze konkurencyjnej na rynku pracy. Takie właśnie wyzwania stawia przed placówkami kształcenia zawodowego „Przemysł 4.0”. Potwierdzają to badania to badania ankietowe przeprowadzone wśród mieleckich przedsiębiorców skupionych w Specjalnej Strefie Ekonomicznej Euro-Park Mielec z następujących branż: motoryzacja, lotnictwo, przetwórstwo tworzyw sztucznych, branża metalowa, automatyka przemysłowa. Wszyscy ankietowani wskazali na potrzebę kształcenia w tym zawodzie oraz zadeklarowali przyjęcie młodzieży na praktyki uczniowskie. Wyrazili także opinię, że w kontekście rozwoju i konieczności sprostania wymaganiom konkurencyjnego rynku, pozyskanie pracowników o kwalifikacjach i kompetencjach w zakresie obsługi, eksploatacji i programowania robotów staje się koniecznością. 

tech rob 1 min

Różnorodność prac, które może wykonywać technik robotyk jest naprawdę duża. Może bowiem pracować na następujących stanowiskach: operator robotów przemysłowych, programista robotów przemysłowych, konstruktor, technolog, a także sprawować nadzór technicznych nad systemami zrobotyzowanymi. 

 

Program nauczania obejmuje dwie kwalifikacje:

ELM.07 - Montaż, uruchamianie i obsługa systemów robotyki – w której wydzielono następujące przedmioty zawodowe:

 • Technologie i konstrukcje mechaniczne w robotyce
 • Zapis konstrukcji
 • Elektrotechnika i elektronika w robotyce
 • Pracownia elektryczna i elektroniczna w robotyce
 • Podstawy robotyki
 • Pracownia systemów robotyki
 • Pracownia pneumatyki i hydrauliki
 • Zajęcia praktyczne

ELM.08 – Eksploatacja i programowanie systemów robotyki, w której wydzielono następujące przedmioty zawodowe:

 • Podstawy programowania robotów
 • Pracownia programowania i eksploatacji robotów przemysłowych
 • Komputerowe wspomaganie w robotyce
 • Projektowania układów sterowania robotów
 • Działalność gospodarcza w robotyce
 • Diagnozowanie i konserwacja systemów robotyki
 • Produkcja zrobotyzowana
 • Praktyka zawodowa

Merytorycznego i organizacyjnego wsparcia dla tego niewątpliwie nowoczesnego i poszukiwanego na rynku pracy zawodu udzielają:

 • Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu – organizator zajęć zawodowych;
 • Oddział Agencji Rozwoju Przemysłu w Mielcu, Polskie Zakłady Lotnicze, Kirchhoff Polska, Bury, Spiroflex, Husqvarna, Firma Tarapata, KUKA Polska organizatorzy praktyk uczniowskich oraz seminariów popularno-naukowych;
 • Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, który objął kierunek opieką merytoryczną.

tech rob 2 min

Do dyspozycji uczniów zostanie udostępniona nowoczesna baza dydaktyczna CKPiDN. Są to m.in. roboty dydaktyczne, bogato oprzyrządowane roboty przemysłowe, elektroniczne przyrządy do pomiaru wielkości nieelektrycznych, obrabiarki CNC, zestawy pneumatyczne, elektropneumatyczne  i hydrauliczne, skanery i drukarki 3D. Absolwentom tej klasy gwarantujemy ponadto uzyskanie certyfikatu Student Basic nadawanego przez światowego producenta robotów KUKA.

Informacje o kierunku znajdują się na stronie internetowej ZST:

https://www.zstmielec.pl/ksztalcenie-zawodowe/oferta-edukacyjna-technikum-nr-3/item/955-technikum-nr-3-technik-robotyk

Zachęcamy także do zapoznania się z artykułami poświęconymi eksperymentowi pedagogicznemu „technik robotyki”:

http://ckp.edu.pl/images/pdf/meritum-listopad-2020-1.pdf

http://ckp.edu.pl/images/pdf/meritum-listopad-2020-1.pdf

Kontakt

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu


ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec
tel. (fax): 17 788 51 94, 17 788 51 95,

e-mail sekretariat: ckp@ckp.edu.pl

CKPiDN jest wpisane do
Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.18/00054/2010
i do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 6991

Godziny otwarcia

 

Poniedziałek 7:30-15:30
Wtorek 7:30-15:30
Środa 7:30-15:30
Czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-15:30

 

NIP: 817-21-54-704
REGON: 690481700