zamknij
zamknij
Projekty aktualne
Projekty zrealizowane
Aktualności
Projekty - publikacje
Festiwal Nauki i Techniki
  MEN
  Kuratorium
  ORE
  PCEN
  OKE
  KOWEZiU
Aktualności

Zamknij galerię
Ładowanie zdjęć
Proszę czekać...

"Mielec stawia na zawodowców" na półmetku realizacji

Projekt „Mielec stawia na zawodowców”, zarządzany przez  Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu, znajduje się właśnie na półmetku. Z tej okazji  16 lutego br. w CKPiDN odbyło się spotkanie przedstawicieli szkół i instytucji zaangażowanych w jego realizację.

 

Projekt obejmując wsparciem uczniów i nauczycieli następujących szkół: Zespół Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej, Zespół Szkół Ekonomicznych im. bł. ks. R. Sitki, Zespół Szkół Technicznych, Zespół Szkół im. prof. J. Groszkowskiego, Zespół Szkół w Radomyślu Wielkim, Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu dąży do podniesienia jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Mieleckim i jego dostosowanie do potrzeb rynku pracy. Tym  samym jego celem jest przyczynienie się wzrostu zatrudnienia absolwentów szkół zawodowych.

 

Projekt „Mielec stawia na zawodowców” realizowany jest przez Powiat Mielecki, stąd w spotkaniu uczestniczyli: Starosta Powiatu Mieleckiego – Zbigniew Tymuła oraz Członek Zarządu – Andrzej Bryła, a także Dyrektorzy szkół, które objęte są wsparciem projektu wraz z Koordynatorami Szkolnymi współpracującymi przy realizacji projektu: Stanisław Starzyk i Adam Snopkowski, Marta Mysona i Dorota Noworolnik, Mariusz Wojciechowski i Jarosław Sroka Zbigniew Witek i Jan Wójcik, Stanisław Pryga i Stanisława Żmuda, Zdzisław Nowakowski. Sprawozdanie z realizacji projektu przedstawiła Lucyna Guła – Koordynator Projektu.

Podsumowując wsparcie otrzymane przez uczniów w ubiegłym roku, należy przytoczyć poniższą statystykę:

- kursy i szkolenia  - 79 form dla 1 172 uczniów,

- miesięczne staże odbyło 254 uczniów i uczennic,

- programem doradztwa zawodowego objęto 795  uczniów i uczennic.

Nauczyciele podczas ubiegłorocznej realizacji projektu objęci zostali następującymi działaniami:

- kursy i szkolenia - 30 form dla 236 nauczycieli,

- staże w przedsiębiorstwach odbyło 42 nauczycieli,

- studia podyplomowe dla 10 nauczycieli,

- wizyta w klasie patronackiej w ZST w Leżajsku współpracującej z MTU Aero Engines Polska,

- 4 sieci współpracy i samokształcenia dla 54 nauczycieli (Doradztwo zawodowe, TIK i e-learning w szkolnictwie zawodowym, Metodyka nauczania przedmiotów zawodowych dla kierunków usługowych, Metodyka nauczania przedmiotów zawodowych dla kierunków technicznych).

Ponadto ważnym aspektem dla samych szkół uczestniczących w projekcie było otrzymane wsparcie w postaci doposażenia pracowni zawodowych. ZSB doposażono pracownie za kwotę100 702,47 zł (dla kierunków technik budownictwa i technik geodeta a także sieć WiFi wraz z konfiguracją i uruchomieniem oraz budowa instalacji okablowania strukturalnego Cat6). Zespół Szkół im. prof. J. Groszkowskiego doposażył pracownie dla kierunku technik elektronik, elektryk, mechatronik oraz dla technika teleinformatyka – łączna kwota to 224 859,95 zł. ZSE otrzymał doposażenie pracowni dla zawodu sprzedawca oraz dla zawodu technik organizacji reklamy, którego wartość to 121 997,55 zł. W ZST za kwotę 267 650,00 zł doposażono dwie pracownie, dla kierunków: technik mechanik lotniczy a także technik żywienia i usług gastronomicznych (pracownia ta przy dodatkowym nakładzie pracy i środków finansowych ze strony szkoły  została zupełnie odnowiona). Natomiast  Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli  za kwotę 72 316,62 zł doposażyło pracownię dla zawodu technik mechatronik.

 

W kolejnych miesiącach realizacji projektu przewidziane są podobne działania wspierające uczniów i nauczycieli w wymienionych wyżej szkół i placówek. Będą to kolejne kursy i szkolenia, staże, studia podyplomowe, doposażenia szkół oraz wizyty w kolejnych szkołach współpracujących z przemysłem.

 

 


Pliki do pobrania:
  Prezentacja_podsumowanie 2017
Zamknij galerię
Ładowanie zdjęć
Proszę czekać...

powrót do: Aktualności

wersja do druku

Centrum Egzaminacyjne ECDL
Akademia Lokalna Cisco
Współpraca z AGH
MAUT "Leonardo"
Konkurs informatyczny
Mielec stawia na zawodowców

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu      ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec

tel. (fax): 17 788 51 94, 17 788 51 95,       e-mail sekretariat: ckp@ckp.edu.pl

CKPiDN jest wpisane do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.18/00054/2010 i do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 6991