Tekst pochodzi ze strony: http://www.ckp.edu.pl

CKPiDN Mielec

 Nauczyciele

 

 

 

baner


Lotnictwo oczami mieleckich przedszkolaków Zapraszamy przedszkola z terenu miasta Mielca do udzia?u w przegl?dzie prac plastycznych organizowanym w ramach VIII Mieleckiego Festiwalu Nauki i Techniki > > >


ORGANIZATOR

Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu

ADRESAT PRZEGL?DU

Przedszkola w Mielcu – publiczne i niepubliczne

CELE PRZEGL?DU

  • Promowanie mieleckich przedszkoli w najbli?szym ?rodowisku lokalnym.
  • Rozwijanie zainteresowa? tematyk? lotnicz? jako tradycj? Mielca.
  • Inspirowanie przedszkolaków do twórczego dzia?ania.
  • Zaanga?owanie do wspó?pracy nauczycieli, rodziców i dzieci.

 

PRZEDMIOT PRZEGL?DU

Przedmiotem przegl?du s? wykonane w przedszkolu przestrzenne prace plastyczne o tematyce lotniczej. Mog? to by?: modele samolotów, lotnisk z infrastruktur?, pasów startowych,  lataj?cych balonów, zeppelinów, maszyn lataj?cych lub innych konstrukcji zwi?zanych z tematyk? lotnicz?.

 

Zg?oszenie przedszkoli do przegl?du – do 31 marca 2017 r.:

•    poczt? elektroniczn? - e-mail: a.mikula@ckp.edu.pl lub

•    poczt? tradycyjn? na adres: CKPiDN w Mielcu, 39-300 Mielec, ul. Wojska Polskiego 2B

 

Wykonanie i dostarczenie prac wraz z metryczk? na adres: CKPiDN w Mielcu, 39-300 Mielec, ul. Wojska Polskiego 2B, w godz. od 8.00 do 15.00 – do 15 maja 2017 r.

 

Zaprezentowanie/wystawienie pracy przez CKPiDN w Mielcu w czasie Festiwalu Nauki i Techniki – 1 i 2 czerwca 2017 r.

 

 

Do pobrania - regulamin wraz z kart? zg?oszenia - kliknij tutaj > > >