Nie żegnamy się z nauczycielami na czas wakacji, co więcej, serdecznie zapraszamy na konsultacje z naszymi doradcami metodycznymi.

 

 

29 czerwca br. w przedszkolu nr 12 im. Marii Konopnickiej odbyła się uroczystość rozdania nagród rodzicom dzieci z mieleckich przedszkoli, którzy przesłali prace na konkurs: „Domowe przedszkole w czasie pandemii”. Prace te dokumentowały różnorodne aktywności dzieci podczas pandemii. Wszystkie były bardzo ciekawe i zawierały wiele walorów poznawczych i edukacyjnych.

 

Zapraszamy serdecznie nauczycieli wychowania przedszkolnego na seminarium w dniu 15 czerwca 2021 roku w Miejskiej  Bibliotece Publicznej Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu o godzinie 17.30

 

 

Ze względu na wytyczne ministerstwa szkoły zobowiązane są przeprowadzić diagnozę potrzeb uczniów po powrocie do nauki stacjonarnej. Będzie ona podstawą do modyfikacji programów wychowawczo-profilaktycznych.

 

Zapraszamy na warsztaty metodyczne on-line w aplikacji MS Teams: Innowacja pedagogiczna z wychowania fizycznego. Tworzenie programu autorskiego z wychowania fizycznego lub zajęć pozalekcyjnych.

 

W Polska funkcjonuje platforma internetowa „e-WF Sprawność i Zdrowie”, która służy do diagnozowania sprawności fizycznej uczniów

 

 

Zapraszamy na webinar,  którego głównym celem jest omówienie  zagadnień dotyczących inteligencji emocjonalnej dziecka  w wieku przedszkolnym - poznanie metod, form pracy i rozwiązań metodycznych do pracy dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej w przedszkolu. 

 

Serdecznie zapraszamy nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie na seminarium, które odbędzie się w aplikacji MS Teams -  25.05.2021 r. (wtorek) o godzinie 17.00.

  

Zapraszamy na warsztaty metodyczne on-line w aplikacji MS Teams, których tematem będą:

  • gry i zabawy ruchowe, gry zespołowe w realizacji programu wychowania fizycznego w młodszych klasach szkoły podstawowej;
  • program oddychania – relaksacyjne, aktywizacyjne.

Warsztaty poprowadzą: Bogumiła Dziekan-Gąbka – doradca metodyczny z wychowania fizycznego i Paweł Tołoczko – trener, youtuber – autor kanału Breathwork Beats by Touek

Kontakt

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu


ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec
tel. (fax): 17 788 51 94, 17 788 51 95,

e-mail sekretariat: ckp@ckp.edu.pl

CKPiDN jest wpisane do
Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.18/00054/2010
i do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 6991

Godziny otwarcia

 

Poniedziałek 7:30-15:30
Wtorek 7:30-15:30
Środa 7:30-15:30
Czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-15:30

 

NIP: 817-21-54-704
REGON: 690481700