Rusza konkurs „Bez korzeni nie zakwitniesz. Moja Wielka i Mała Ojczyzna” skierowany do uczniów klas VI szkoły podstawowej. Zadaniem uczestników będzie stworzenie cyfrowego drzewa genealogicznego swojej rodziny w aplikacji konkursowej „Cyfrowe Drzewo Genealogiczne”.

 

 

Zapraszamy nauczycieli na bezpłatne szkolenie on-line. Na szkoleniu nauczyciele dowiedzą się: jak tworzyć prezentacje w aplikacji Genially, w jaki sposób konstruować lekcje on-line za pomocą tego narzędzia i jak wykorzystać je w praktyce.

  

Zapraszamy nauczycieli przedmiotów humanistycznych na szkolenie on-line, które odbędzie się 18 stycznia 2022 r. o godzinie 16.00.

  

Zapraszamy nauczycieli języka polskiego na warsztaty on-line, które odbędą się 11 stycznia 2022 r. o godzinie 16.00. Temat dotyczyć będzie w szczególności opracowania Balladyny J. Słowackiego i utworu E. Nowak  Pajączek na rowerze.

 

 

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie ogłasza nabór kandydatów na doradcę metodycznego dla podkarpackich szkół i placówek oświatowych.

 

 

13 stycznia 2022 roku odbędzie się IX edycja Ogólnopolskiego Dnia Informacyjnego. Hasło tegorocznego spotkania brzmi: Europejskie programy edukacyjne.

 

  

Serdecznie zapraszamy nauczycieli ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych na szkolenie, którego celem  będzie zapoznanie słuchaczy z najnowszą wiedzą na temat spektrum autyzmu w kontekście nauki szkolnej.

 

 

Serdecznie zapraszamy nauczycieli historii, wiedzy o społeczeństwie, wychowawców oraz innych zainteresowanych tematyką edukacji patriotycznej do wzięcia udziału w seminarium, którego tytuł brzmi: „Wybitni - mało znani, czyli pomysł na międzyprzedmiotowy projekt lub działanie innowacyjne”.

 

Edukacja to jedna z dziedzin życia społecznego, które pandemia COVID-19 dotknęła najmocniej i dotyczy zarówno uczniów, nauczycieli i rodziców. Zdalne nauczanie wprowadzone w związku z pandemią dla większości nauczycieli okazało się dużym wyzwaniem i codziennym mierzeniem się z różnymi problemami.

 

Kontakt

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu


ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec
tel. (fax): 17 788 51 94, 17 788 51 95,

e-mail sekretariat: ckp@ckp.edu.pl

CKPiDN jest wpisane do
Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.18/00054/2010
i do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 6991

Godziny otwarcia

 

Poniedziałek 7:30-15:30
Wtorek 7:30-15:30
Środa 7:30-15:30
Czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-15:30

 

NIP: 817-21-54-704
REGON: 690481700