Nowoczesne materiały i artykuły plastyczne dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej

 

 

Nakładem Stowarzyszenia „Miasta w Internecie” (https://www.mwi.pl/) oraz Fundacji Naukowej Evidence Institute (https://www.evidenceinstitute.pl/)  ukazała się na początku lutego 2019r. publikacja Kompetencje przyszłości w czasach cyfrowej dysrupcji. Studium wyzwań dla Polski w perspektywie roku 2030,  będąca owocem prac zespołu badaczy i praktyków edukacji cyfrowej.

 

W piątek 1 lutego br. w Katolickim Centrum Edukacji Młodzieży KANA w Mielcu odbyła się Inauguracja III Edycji Ogólnopolskiego Programu „Uczymy Dzieci programować”.

 

 

Zapraszamy na studia podyplomowe „ OLIGOFRENOPEDAGOGIKA" które organizujemy we współpracy  z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli „Wszechnica” w Krośnie.

Zajęcia realizowane są w systemie zaocznym (soboty, niedziele) w Katolickim Centrum Edukacji Młodzieży KANA w Mielcu.

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu objęło patronat nad III Edycją Ogólnopolskiego Programu „Uczymy Dzieci programować”.

 

 

16 stycznia br. odbyło się spotkanie doradców zawodowych ze szkół podstawowych w powiecie mieleckim z przedstawicielami Oddziału ARP S.A. w Mielcu i Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu

 

 

W związku z dużym zainteresowaniem nauczycieli podstawami programowania dla młodszych uczniów CKPiDN uruchamia studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z programowaniem.

 

 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie Filia w Mielcu we współpracy z Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu serdecznie zaprasza na prezentację publikacji z zakresu doradztwa zawodowego.

 

 

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu serdecznie zaprasza na warsztaty Praktyczna realizacja podstaw programowania w edukacji wczesnoszkolnej.

 

 

Kontakt

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu


ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec
tel. (fax): 17 788 51 94, 17 788 51 95,

e-mail sekretariat: ckp@ckp.edu.pl

CKPiDN jest wpisane do
Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.18/00054/2010
i do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 6991

Godziny otwarcia

 

Poniedziałek 7:30-15:30
Wtorek 7:30-15:30
Środa 7:30-15:30
Czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-15:30

 

NIP: 817-21-54-704
REGON: 690481700