Zagadnienia te zostaną poruszone na trzech nieodpłatnych listopadowych szkoleniach dla nauczycieli.

 

 

Wykorzystanie Monitorów Smart na lekcjach, prezentacja odbędzie się  5 listopada br. o godz. 14.00 

 

 

 

Zapraszamy nauczycieli i pedagogów szkolnych na szkolenia: „Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole – ujęcie praktyczne” i „Jak konstruować Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny?”

 

 

Zapraszamy nauczycieli wychowania przedszkolnego na konferencję „Wspieranie rozwoju kompetencji kluczowych u dzieci w wieku przedszkolnym”, która odbędzie się 22.10.2019 r. o godz. 16.00 w Auli Katolickiego Centrum Edukacji Młodzieży KANA w Mielcu.

 

Serdecznie zapraszamy szkolnych doradców zawodowych na szkolenie Pośrednictwo pracy na lokalnym rynku pracy, które odbędzie się 29 października 2019 r. o godz. 14.00 w Katolickim Centrum Edukacji Młodzieży KANA w Mielcu.

 

 

Serdecznie zapraszamy na konferencję "Spojrzenie refleksyjnego praktyka na umiejętności zapisane w podstawie programowej w kontekście pierwszego egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego", która odbędzie się 15.10.2019 r. godz. 15.00 w Auli Katolickiego Centrum Edukacji Młodzieży KANA w Mielcu przy ul. Ks. H. Arczewskiego 7.

 

Zapraszamy nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych na szkolenie ze Starszym Wizytator Podkarpackiego Kuratorium Oświaty – p. Beatą Streb pt.: ”Kształcenie branżowe w poszczególnych typach szkół i form kształcenia”

 

 

Zapraszamy nauczycieli techniki ze szkół podstawowych na inauguracyjne spotkanie z nowo powołanym doradcą metodycznym mgr inż. Tomaszem Borowcem, które odbędzie się 15.10.2019 r. o godz. 14:00 w sali 11-0 w CKPiDN w Mielcu przy ul. Wojska Polskiego 2B.

 

Serdecznie zapraszamy Dyrektorów i Nauczycieli ze szkół wszystkich poziomów edukacyjnych w powiecie mieleckim na konferencją metodyczną:  Budowanie relacji z uczniem na lekcji i w wirtualnym środowisku nauczania.

 

 

Kontakt

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu


ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec
tel. (fax): 17 788 51 94, 17 788 51 95,

e-mail sekretariat: ckp@ckp.edu.pl

CKPiDN jest wpisane do
Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.18/00054/2010
i do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 6991

Godziny otwarcia

 

Poniedziałek 7:30-15:30
Wtorek 7:30-15:30
Środa 7:30-15:30
Czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-15:30

 

NIP: 817-21-54-704
REGON: 690481700