Wyzwania stojące aktualnie przed szkołą i nauczycielami nakreśla prof. dr hab. Tomasz Szkudlarek – Kierownik Zakładu Filozofii Wychowania i Studiów Kulturowych w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego…

 

 

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie zaprasza do lektury kolejnego numeru pisma MERITUM.

 

 

 

Zapraszamy nauczycieli języka polskiego ze szkół powiatu mieleckiego na nieodpłatne warsztaty

 

 

 

Zapraszamy nauczycieli wychowania przedszkolnego z przedszkoli powiatu mieleckiego na nieodpłatne warsztaty

 

 

 

W najbliższym tygodniu to jest 16 – 22 grudnia 2019 roku zapraszamy nauczycieli na następujące szkolenia:

 

 

 

Badanie PISA to największe międzynarodowe badanie umiejętności uczniów na świecie, realizowane co 3 lata we wszystkich krajach członkowskich OECD

 

 

W bieżącym tygodniu to jest 9 – 15 grudnia 2019 roku zapraszamy nauczycieli na następujące szkolenia

 

 

 

W związku z powinnością nauczycieli odbywających staż na stopień nauczyciela mianowanego i na stopień nauczyciela dyplomowanego dotyczącą realizacji 2 godzin dla nauczyciela kontraktowego i 3 godzin dla nauczyciela mianowanego zajęć otwartych realizowanych w obecności, w miarę możliwości, nauczyciela-doradcy metodycznego podajemy kontakt do nauczycieli-doradców zatrudnionych w CKPiDN w Mielcu.

 

Zapraszamy nauczycieli języka polskiego ze szkół powiatu mieleckiego na nieodpłatne warsztaty

 

 

Kontakt

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu


ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec
tel. (fax): 17 788 51 94, 17 788 51 95,

e-mail sekretariat: ckp@ckp.edu.pl

CKPiDN jest wpisane do
Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.18/00054/2010
i do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 6991

Godziny otwarcia

 

Poniedziałek 7:30-15:30
Wtorek 7:30-15:30
Środa 7:30-15:30
Czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-15:30

 

NIP: 817-21-54-704
REGON: 690481700