W  związku z odwołaniem zajęć stacjonarnych zapraszamy nauczycieli na konsultacje indywidualne z doradcami metodycznymi i konsultantami CKPiDN.

 

 

Z niekłamaną satysfakcją pragnę poinformować uczniów klas ósmych z miasta i powiatu mieleckiego oraz ich rodziców, że decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 8 maja 2020 roku będziemy kształcić od najbliższego roku szkolnego, jako pierwsi w kraju, przyszłych techników robotyki!

 

 

Jeśli masz obawy umieszczając w swoich materiałach fragmenty utworów sporządzone przez inne osoby (autorów w rozumieniu ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych), wówczas to webinarium jest dla Ciebie. Już teraz wiedz o tym, że instytucje naukowe i oświatowe mają specjalne prawa. O tym między innymi będziemy rozmawiać. Zapraszamy.

 

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie przedłuża termin naboru na stanowisko doradcy metodcznego do 15 czerwca 2020 r. Zadania doradcy metodycznego będą realizowane przez nauczyciela w ramach dodatkowej umowy o pracę w publicznej placówce doskonalenia nauczycieli prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego, wskazanej przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty, najbliższej ze względu na miejsce zatrudnienia doradcy metodycznego.

 

CKPiDN zaprasza zainteresowanych nauczycieli wszystkich poziomów edukacyjnych z powiatu mieleckiego na bezpłatne szkolenie on-line. Szkolenie rozpocznie się 28 kwietnia br.

 

 

Zapraszamy nauczycieli wszystkich przedmiotów, pracujących na wszystkich etapach edukacji do udziału w bezpłatnym kursie e-learningowym „Praca na platformie Moodle”. Uczestnicy poznają platformę Moodle oraz jej wybrane zasoby i składowe. Nauczyciele będą wykonywać praktyczne zadania na ćwiczebnej platformie Moodle, tworząc materiały edukacyjne, narzędzia sprawdzania wiedzy, narzędzia ewaluacyjne oraz poszerzać ogólną wiedzę na temat pracy na edukacyjnej platformie Moodle.

 

W najbliższym tygodniu to jest 9-13 marca 2020 roku zapraszamy nauczycieli na następujące szkolenia:

 

 

 

Jak szkoły radzą sobie z cyberprzemocą rówieśniczą – na przykładzie projektu eTwinning „Be a buddy, not a bully” …

 

 

Warsztaty z robotyki dla nauczycieli techniki - warsztaty odwołane z powodu choroby prowadzącego. Zobacz nowy termin szkolenia:

 

 

Kontakt

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu


ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec
tel. (fax): 17 788 51 94, 17 788 51 95,

e-mail sekretariat: ckp@ckp.edu.pl

CKPiDN jest wpisane do
Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.18/00054/2010
i do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 6991

Godziny otwarcia

 

Poniedziałek 7:30-15:30
Wtorek 7:30-15:30
Środa 7:30-15:30
Czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-15:30

 

NIP: 817-21-54-704
REGON: 690481700