Zalecenia dla dyrektorów szkół i placówek, które znajdują się w strefie żółtej i czerwonej, możliwe modele kształcenia w czasie epidemii, procedury postępowania dyrektora i służb sanitarnych w sytuacji wystąpienia zagrożenia zakażenia COVID-19 w szkole, placówce – to główne tematy wspólnej konferencji Ministra Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego. Konferencja odbyła się 12 sierpnia br.

Więcej informacji >>>

Elastyczne modele kształcenia, uprawnienia dyrektorów w sytuacji zagrożenia zarażenia COVID-19 w szkołach i placówkach, wytyczne sanepidu dla szkół i placówek, kalendarz działań legislacyjnych i informacyjnych ministerstwa edukacji – to najważniejsze tematy prezentowane podczas konferencji zapowiadającej nowy rok szkolny w okresie pandemii.

 

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że decyzją Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 15 lipca 2020 r., została przyznana Akredytacja dla Powiatowego Ośrodka Metodycznego przy CKPiDN w Mielcu. Jest to kolejna akredytacja naszej placówki na następne 5 lat działalności. Od nowego roku szkolnego, zwiększy się również liczba doradców metodycznych w Ośrodku - szczegóły wkrótce!

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. (Dz. U. z 6 czerwca 2019 r. Poz. 1045 § 20.1 ust. 1) w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli, Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu zaprasza szkoły/placówki do korzystania ze wspomagania ich rozwoju.

 

W związku z obowiązkiem prowadzenia przez nauczycieli kształcenia na odległość, na bieżąco przekazujemy nauczycielom komunikaty, zalecenia i inne treści dotyczące prowadzenia procesu dydaktycznego on-line.

 

 

Ostatnie 3 miesiące to czas pandemii i zdalne nauczanie w szkołach. Czy my nauczyciele, nasi uczniowie i ich rodzice, dyrektorzy szkół i organy prowadzące szkoły, odnaleźliśmy się w tej nowej rzeczywistości?  Czego nauczyliśmy się? Czy były porażki? Czy były sukcesy? Jakie wskazówki do dalszego nauczania wynikają ze zdobytych przez nas ostatnio doświadczeń?

Jeśli masz obawy umieszczając w swoich materiałach fragmenty utworów sporządzone przez inne osoby (autorów w rozumieniu ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych),  wówczas to webinarium jest dla Ciebie. Już teraz wiedz o tym, że instytucje naukowe i oświatowe mają specjalne prawa. O tym między innymi będziemy rozmawiać. Zapraszamy.

 

Poznaj pomoc dydaktyczną Story Cubes i dowiedz się jak można ją wykorzystać  w codziennej pracy dydaktyczno-wychowawczej w przedszkolu i klasach I – III szkoły podstawowej.

 

 

Zapraszamy na webinarium, na którym nauczyciele poznają sposoby opracowywania treści kształcenia dla uczniów klas młodszych oraz sposoby wykorzystania materiałów pozapodręcznikowych w nauczaniu zdalnym.

 

 

Kontakt

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu


ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec
tel. (fax): 17 788 51 94, 17 788 51 95,

e-mail sekretariat: ckp@ckp.edu.pl

CKPiDN jest wpisane do
Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.18/00054/2010
i do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 6991

Godziny otwarcia

 

Poniedziałek 7:30-15:30
Wtorek 7:30-15:30
Środa 7:30-15:30
Czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-15:30

 

NIP: 817-21-54-704
REGON: 690481700