Zapraszamy na warsztaty metodyczne on-line w aplikacji MS Teams, które poświęcone będą technologii kodów QR w organizacji, realizacji wychowania fizycznego, zajęć pozalekcyjnych    i pozaszkolnych.

 

Zapraszam na lekcję online, z wychowania fizycznego lub lekcję wychowawczą, w ramach projektu „Zaproś mnie na swoją lekcję”.

 

 

W ramach  porozumienia o partnerstwie i współpracy pn. "Edukacja ekonomiczna dzieci, młodzieży, studentów i seniorów - współpraca sektora finansowego z jednostkami samorządu terytorialnego",  serdecznie zapraszamy do zapoznania się z poniższymi propozycjami przygotowanymi w ramach programu Bankowcy dla Edukacji, we współpracy ze Związkiem Banków Polskich, partnerskimi bankami i instytucjami sektora bankowego.
Przedstawione działania są realizowane nieodpłatnie.

Praca zdalna z dziećmi „na głowie” czy urlop wychowawczy połączony z domowym nauczaniem? Przed takim wyborem stanęliśmy, jako rodzice dwójki przedszkolaków, na wiosnę ubiegłego roku, w związku z pandemią koronawirusa.  Dzielimy się naszymi dotychczasowymi doświadczeniami, licząc, że nasze domowe przedszkole Was, rodziców małych dzieci, choć w części zainspiruje.

 

Zapraszamy na spotkanie on-line w aplikacji Teams, które poświęcone będzie następującemu zagadnieniu: Jak pracować z uczniami, by zadania z nauki o języku nie były najsłabszym obszarem egzaminacyjnym

 

Zapraszamy nauczycieli z krótkim stażem w pracy nauczycielskiej na zająca (konsultacje tematyczne).  Zaplanowaliśmy dla Państwa dwa DNI METODYCZNE prowadzone on-line w aplikacji MS Teams: 2 lutego i 20 kwietnia.

 

Zapraszamy na warsztaty on-line poświęcone zmianom w wymaganiach egzaminacyjnych na egzamin ósmoklasisty z języka polskiego.

 

 

Zapraszamy szkolnych doradców zawodowych i innych zainteresowanych nauczycieli na szkolenie on-line nt. preferencji zawodowych uczniów.  Jednogodzinne spotkanie odbędzie się 21 stycznia br. o godz. 17.30

 

 

Staraniami CKPiDN i Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu jest otwarcie w roku szkolnym 2020/2021 nowego, pierwszego w kraju, poszukiwanego kierunku kształcenia zawodowego jakim jest technik robotyki

 

 

Kontakt

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu


ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec
tel. (fax): 17 788 51 94, 17 788 51 95,

e-mail sekretariat: ckp@ckp.edu.pl

CKPiDN jest wpisane do
Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.18/00054/2010
i do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 6991

Godziny otwarcia

 

Poniedziałek 7:30-15:30
Wtorek 7:30-15:30
Środa 7:30-15:30
Czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-15:30

 

NIP: 817-21-54-704
REGON: 690481700