Zapraszamy nauczycieli języka polskiego na szkolenie on-line, które odbędzie się 11 maja 2021r. o godzinie 17.00. Temat potraktowany ogólnie, ale zwrócimy szczególną uwagę na to, jak pracować z dłuższymi tekstami. Zwrócona zostanie uwaga na to, jak łączyć realizację zadań związanych z lekturą z umiejętnościami argumentowania i tworzenia tekstów.

 

Zapraszamy na konferencję metodyczną on-line w aplikacji MS Teams:
Autoedukacja w wychowaniu fizycznym.
Metody i formy aktywizacji uczniów do rozwoju indywidualnego.
 

Zapraszamy nauczycieli z krótkim stażem w pracy nauczycielskiej na drugie już, bezpłatne konsultacje tematyczne. Tym razem odbędą się one 20 kwietnia br.  Zajęcia są prowadzone on-line w aplikacji MS Teams.

 

 

Długotrwała pandemia wymusiła zmianę formy kształcenia dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych. Widoczne są tego negatywne skutki. Pogarszanie się kondycji psychicznej uczniów i przeciążenie nauczycieli prowadzeniem lekcji zdalnych. Uczniowie są zmęczeni, apatyczni, odizolowani od bezpośrednich kontaktów rówieśniczych. Skutkuje to trudnościami w nauce, a także wzrostem zachowań ryzykownych czy nadużywaniem korzystania z mediów elektronicznych.

 

Zapraszamy nauczycieli języka polskiego na seminarium on-line, które odbędzie się 13 kwietnia 2021r. o godzinie 17.00. Temat potraktowany ogólnie, ale zwrócimy szczególną uwagę na to, jak radzić sobie z interpretacją utworów lirycznych w czasie edukacji zdalnej.

 

CKPiDN i Wydawnictwo Podręcznikarnia zapraszają nauczycieli wychowania przedszkolnego na szkolenie on-line połączone z przedstawieniem oferty edukacyjnej wydawnictwa

 

 

Serdecznie zapraszamy na konferencję on-line w aplikacji MS Teams nauczycieli szkół podstawowych oraz przedszkoli powiatu mieleckiego , której tematem jest: Krytyczne myślenie i narzędzia TOC w edukacji szkolnej  i przedszkolnej

 

Wszystkich chętnych nauczycieli polonistów zapraszamy na lekcję otwartą prowadzoną on-line za pośrednictwem aplikacji MS TEAMS. Zajęcia przeprowadzone zostaną w dniu 2.03. 2021r. o godzinie 14.00.

 

Podczas nauczania zdalnego realizujemy ofertę lekcji otwartych. Nasi doradcy metodyczni z języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, wychowania przedszkolnego i wychowania fizycznego opracowali propozycje skierowane do nauczycieli ze szkół powiatu mieleckiego.

 

Kontakt

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu


ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec
tel. (fax): 17 788 51 94, 17 788 51 95,

e-mail sekretariat: ckp@ckp.edu.pl

CKPiDN jest wpisane do
Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.18/00054/2010
i do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 6991

Godziny otwarcia

 

Poniedziałek 7:30-15:30
Wtorek 7:30-15:30
Środa 7:30-15:30
Czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-15:30

 

NIP: 817-21-54-704
REGON: 690481700