Serdecznie zapraszamy Dyrektorów i Nauczycieli ze szkół wszystkich poziomów edukacyjnych w powiecie mieleckim na konferencją metodyczną:  Budowanie relacji z uczniem na lekcji i w wirtualnym środowisku nauczania.

 

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. (Dz. U. z 6 czerwca 2019 r. Poz. 1045 § 20.1 ust. 1) w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli, Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu zaprasza szkoły/placówki do korzystania ze wspomagania ich rozwoju.

 

 

14 września br. rozpoczynają się kolejne edycje studiów podyplomowych.

 

 

Zapraszamy na studia podyplomowe „ OLIGOFRENOPEDAGOGIKA" które organizujemy we współpracy z  Podkarpackim Towarzystwem Edukacji Alternatywnej Wszechnica w Krośnie.

 

 

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie ogłasza nabór na stanowisko doradcy metodycznego dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych znajdujących się na terenie województwa podkarpackiego

 

 

Zapraszamy nauczycieli-przyszłych opiekunów młodzieży w ramach Programu "Młody Lean Lider" na szkolenie.

 

 

Zapraszamy na studia podyplomowe „Edukacja i rewalidacja osób z autyzmem i zespołem Aspergera " które organizujemy we współpracy  z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli „Wszechnica” w Krośnie.

 

 

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu wraz z Wydawnictwem NOWA SZKOŁA zaprasza na prezentację nauczycieli klas I-IV szkół podstawowych

 

 

Serdecznie zapraszamy doradców zawodowych i nauczycieli ze szkół podstawowych na wykład.

 

 

 

Kontakt

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu


ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec
tel. (fax): 17 788 51 94, 17 788 51 95,

e-mail sekretariat: ckp@ckp.edu.pl

CKPiDN jest wpisane do
Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.18/00054/2010
i do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 6991

Godziny otwarcia

 

Poniedziałek 7:30-15:30
Wtorek 7:30-15:30
Środa 7:30-15:30
Czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-15:30

 

NIP: 817-21-54-704
REGON: 690481700