Innowacyjność we współczesnej dydaktyce polonistycznej

Wszystkich chętnych nauczycieli polonistów zapraszamy na seminarium poświęcone innowacyjności we współczesnej dydaktyce polonistycznej. 

To już 16 kwietnia 2024 r. o godzinie 16.00. Spotkanie on-line za pośrednictwem aplikacji TEAMS.

Zaprezentowane zostaną  propozycje opracowania innowacji pedagogicznych w ramach realizacji podstawy i wykraczające poza podstawę. 

Poza tym omówione zostaną propozycje innowacyjnych metod pracy opartych o uczniowską aktywność, w tym projekty rozwijające umiejętności polonistyczne i społeczne uczniów.

Zapisy >>>>>tutaj<<<<<

                                                                                                                      Serdecznie zapraszam do udziału w seminarium

                                                                                                             Ewa Arciszewska – doradca metodyczny z języka polskiego

Kontakt

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu


ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec
tel. (fax): 17 788 51 94, 17 788 51 95,

e-mail sekretariat: ckp@ckp.edu.pl

CKPiDN jest wpisane do
Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.18/00054/2010
i do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 6991

Godziny otwarcia

 

Poniedziałek 7:30-15:30
Wtorek 7:30-15:30
Środa 7:30-15:30
Czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-15:30

 

NIP: 817-21-54-704
REGON: 690481700