I Ogólnopolski Konkurs Robotyki Przemysłowej

Zaproszenie kierujemy do szkół, które kształcą w zawodzie technik robotyk. Konkurs ma charakter pilotażowy, aby po jego zakończeniu w wspólnej dyskusji w gronie organizatorów oraz nauczycieli ustalić  zasady jego organizacji w kolejnych latach.

Oto  w największym skrócie założenia tegorocznego pilotażowego konkursu:

1. Konkurs jest dwuetapowy.

2. Jedna szkoła może zgłosić do Konkursu  maksymalnie 5 zespołów dwuosobowych uczniów do etapu pierwszego.

3. Każdy zespół ma wyznaczonego przez szkołę swojego nauczyciela opiekuna.

4. Elektroniczna rejestracja zespołów będzie dostępna na stronie CKPiDN Mielec (www.ckp.edu.pl) od 20 lutego do 8 marca br. Zapisów dokonują nauczyciele opiekunowie. Lista zapisanych zostanie przekazana do Partnerów.

I. Etap pierwszy obejmuje udział zespołów uczniów wraz z nauczycielami opiekunami w ok. 2-3 godzinnych warsztatach on-line przygotowanych przez:

-        CKPiDN – pierwszy warsztat

-        Astor, Kuka, Yaskawa – drugi warsztat

1. Każdy zespół może uczestniczyć we wszystkich proponowanych warsztatach on-line.

2. Pierwsze warsztaty przygotowane przez CKPiDN Mielec, będą poświęcone wprowadzeniu w zakres programowy Konkursu oraz przygotowaniu do drugich warsztatów.

3. Drugie warsztaty przygotowane przez Partnerów, będą poświęcone przygotowaniu do testu oraz części praktycznej Konkursu.

4. Termin pierwszego warsztatu: 11 marca o godz. 18.00 na platformie MS Teams.

5. Terminy drugich warsztatów oraz testów u Partnerów:

FIRMA

Warsztat

Test

Astor

20 marca, godz. 18.00

22 marca, godz. 18.00

Kuka

25 marca, godz. 18.00

27 marca, godz. 18.00

Yaskawa

26 marca, godz. 18.00

28 marca, godz. 18.00

6. W razie konieczności, możliwy jest kontakt mailowy do osób organizujących warsztaty:

CKPiDN Mielec - Sylwester Paterek, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Astor - Małgorzata Hadwiczak, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kuka Polska - Damian Drąg, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Yaskawa Polska - Karolina Krupnicka, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

7. Organizatorzy warsztatów udostępnią uczniom materiały umożliwiające przygotowanie się do Konkursu. Wymagania nie będą wykraczały poza podstawę programową dla zawodu technik robotyk.

8. Zespoły rozwiązując test wskazują swoją preferencję (kolejność 1,2.3) dotyczącą producenta robota, na którym chcą wykonywać zadanie konkursowe.

9. Po ocenie testów (rozwiązywanych w 2-osobowych grupach) i uwzględnieniu preferencji, zostanie utworzona lista rankingowa i na tej podstawie do drugiego etapu Konkursu zakwalifikowanych zostanie 30 zespołów dwuosobowych według klucza:

-  Kawaski-Astorino – 12 zespołów

-  Kuka – 12 zespołów

-  Yaskawa – 6 zespołów

II. Etap drugi (praktyczny) odbędzie się 17 maja w CKPiDN w Mielcu. Zespoły uczniów będą rozwiązywać zadanie konkursowe przez dwie godziny w dwóch turach.

1. W jednej turze bierze udział 15 zespołów uczniów:

·   6 zespołów na robotach Kawasaki-Astorino

·   6 zespołów na robotach Kuka

·   3 zespoły na robotach Yaskawa

2. W czasie, kiedy uczniowie z pierwszej tury rozwiązują zadania konkursowe, uczniowie z drugiej tury zostają zaproszeni do zwiedzania mieleckich zakładów z branży robotycznej i odwrotnie.  Oto wstępny harmonogram godzinowy II etapu (może on ulec nieznacznym zmianom):

10.00 – 10.30 – Rozpoczęcie konkursu

10.30 – 13.00 – Pierwsza tura

13.00 – 13.30 – Obiad

13.30 – 16.00 – Druga tura

16.30 – 17.00 – Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród

3.  Zadanie konkursowe będzie sprawdzać przede wszystkim umiejętności programowania robotów przemysłowych i będzie oscylowało wokół problemów paletyzacji. Oceniana będzie poprawność wykonania zadania, ale także kreatywne myślenie oraz atrakcyjność sposobu zaprezentowania rozwiązania.

4. Dla najlepszych uczniów organizator ufundował nagrody rzeczowe.

Udział w Konkursie jest bezpłatny. Po stronie szkół pozostaje jedynie transport do Mielca i w zależności od potrzeb opłacenie noclegu. Wstępną deklarację noclegu prosimy zaznaczyć w trakcie rejestracji na warsztaty on-line. Już dzisiaj negocjujemy z mieleckimi hotelami korzystne ceny.

Więcej informacji o Konkursie będziemy sukcesywnie umieszczać na stronie http://ckp.edu.pl

 

Regulamin konkursu - kliknij tutaj > > > 

Pobierz dokumetnację zgłoszeniową i RODO:

- Dokumenty dla nauczyciela opiekuna - klkinij tutaj > >>

Dokumenty dla niepełnoletniego ucznia - kliknij tutaj > > >

Dokumenty dla pełnoletniego ucznia - kliknij tutaj > > >

Skan wypełnionych dokumentów prosimy przesłać na adres e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; natomiast dokumentację w wersji papierowej, prosimy wysłać pocztą tradycyjną do 11 marca, na adres:
 
CKPiDN w Mielcu
ul. Wojska Polskeigo 2B
39-300 Mielec
 
 

  

   kuka_logo.png  astor logo  yaskawa logo

 

 

 Zrzut ekranu 2024 02 20 091518

Pobierz plakat > > >

 

 

ROBOTYKA KONKURS zm

 

 

 

 

 

Kontakt

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu


ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec
tel. (fax): 17 788 51 94, 17 788 51 95,

e-mail sekretariat: ckp@ckp.edu.pl

CKPiDN jest wpisane do
Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.18/00054/2010
i do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 6991

Godziny otwarcia

 

Poniedziałek 7:30-15:30
Wtorek 7:30-15:30
Środa 7:30-15:30
Czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-15:30

 

NIP: 817-21-54-704
REGON: 690481700