Ważny projekt edukacyjny dla lotniczego Mielca

Powiat Mielecki i Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli wśród pierwszych w kraju czternastu Branżowych Centrów Umiejętności (BCU). Jest to nowość w polskim systemie oświaty, wykraczająca poza dotychczasowe tradycyjne modele kształcenia, szkolenia i doskonalenia zawodowego.

Uroczyste podpisanie umowy miało miejsce w Ministerstwie Edukacji i Nauki w obecności Ministra Przemysława Czarnka oraz Sekretarz Stanu (odpowiedzialnej za kształcenie zawodowe) Marzeny Machałek.

Uczestniczyliśmy w tym wydarzeniu w składzie Andrzej Bryła Wicestarosta, Bogdan Bieniek – Dyrektor Funduszy, Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym oraz Zdzisław Nowakowski – dyrektor CKPiDN w Mielcu.

Zakres projektu obejmuje między innymi:

 • Rozbudowę istniejącego obiektu dydaktycznego Regionalnego Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania o powierzchnię ok. 304m2.
 • Utworzenie i zmodernizowanie łącznie ośmiu pracowni:
  • mechaniczne konstrukcje cienkościenne wraz z modelarnią,
  • zrobotyzowane centrum spawalnicze,
  • komputerowe wspomaganie projektowania i wytwarzania,
  • metrologiczna,
  • prototypownia i wzornictwa przemysłowego,
  • kompozyty,
  • instalacje elektryczne i przyrządy pokładowe,
  • zrobotyzowane procesy montażowe.
 • Prowadzenie działalności edukacyjno-szkoleniowej między innymi poprzez:
  • wzmocnienie współpracy w trójkącie wiedzy: BCU-uczelnie-przedsiębiorcy i prowadzenie szkoleń w oparciu o programy „skrojone” na potrzeby przemysłu lotniczego,
  • certyfikowanie kompetencji rynkowych (uzupełniających kompetencje szkolne) włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, tym samym uznaniu ich na europejskim rynku pracy.

Mielecki projekt dotyczy szkolenia kadr dla PRZEMYSŁU LOTNICZEGO, ale… nie tylko. Zgodnie z wymaganiami projektu, baza dydaktyczna może być bowiem wykorzystywana w następujących zawodach: technik mechanik lotniczy, technik awionik, technik robotyk, technik automatyk, technik mechatronik, operator obrabiarek skrawających.

Beneficjentami projektu będą osoby dorosłe, nauczyciele zawodu oraz uczniowie szkół zawodowych.

Wartość projektu, to 15,5 ml złotych.

 

 

Więcej informacji na stronie MEiN

 

 

Kontakt

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu


ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec
tel. (fax): 17 788 51 94, 17 788 51 95,

e-mail sekretariat: ckp@ckp.edu.pl

CKPiDN jest wpisane do
Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.18/00054/2010
i do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 6991

Godziny otwarcia

 

Poniedziałek 7:30-15:30
Wtorek 7:30-15:30
Środa 7:30-15:30
Czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-15:30

 

NIP: 817-21-54-704
REGON: 690481700