Konferencja "Kształcenie zawodowe rozpoczyna się w szkole podstawowej"

 Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu 24 marca br. zorganizowało konferencję pn. "Kształcenie zawodowe rozpoczyna się w szkole podstawowej". Odbyła się ona w ramach realizowanego projektu "Mielec stawia na zawodowców - edycja II", który finansowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś IX - Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego.

Uczestnikami konferencji byli m.in. uczniowie i nauczyciele objęci wsparciem projektu, a także Dyrektorzy i doradcy zawodowi ze szkół z powiatu mieleckiego a także przedstawiciele firm, będących Partnerami projektu. Program wydarzenia skupiał się wokół promocji szkolnictwa zawodowego. Prelegenci podkreślali istotę szkolnictwa zawodowego w perstektywie przyszłych zawodów. Konferencję rozpoczął Dyrektor CKPiDN w Mielcu, Zdzisław Nowakowski, który przedstawił założenia projektu a także zrealizowane już wsparcia i działania. Jednym z takich zadań były konkursy "Mistrz w zawodzie" zorganizowane dla wszystkich kierunków objętych wsparciem projektu: technik logistyk, technik informatyk, technik elektryk, technik elektronik. Podczas konferencji zostali przedstawieni laureaci tych konkursów, a nagrody otrzymali z rąk Wicestarosty Powiatu Mieleckiego, Andrzeja Bryły.

Seminaria rozpoczął Artur Krawczyk próbując odpowiedzieć na pytanie "Jak ograniczyć deficyt specjalistów ICT - wyzwania dla polskich szkół. Braki kadrowe wynikają z potrzeb Gospodarki 4.0 oraz sektora publicznego (administracja, ochrona zdrowia, edukacja) stają się obecnie kluczową barierą dla rozwoju kraju w obecnej dekadzie XXI wieku. Dr hab. inż. Włodzimierz Adamski przedstawił temat "Kształcenie do zawodów, których jeszcze nie ma na rynku pracy. Ukazywał jak szybo zachodzą zmiany w Gospodarce 4.0 jak zmienia się zapotrzebowanie na rynku pracy, a także jak ważne jest kształcenie pozaformalne od najmłodszych lat. Natomiast Dyrektor mieleckiego oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu, Waldemar Barnaś, zaprezentował działanie jakie podejmuje ARP na rzecz rozwoju szkolnictwa zawodowego oraz przedstawił sytuację mieleckiej stfery ekonomicznej Marek Przygoda i Patrycja Łącz z Powiatowego Urzędu Pracy w Mielcu w swoim wystąpieniu skupili się na nowoczesnych narzędziach internetowychwspierających szkolnych doradców zawodowych. Zaprezentowali jak z nich korzystać i jakie dają możliwości analizy predyspozycji a także przedstawili aktualną sytuację na lokalnym rynku pracy.

 

 

Kontakt

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu


ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec
tel. (fax): 17 788 51 94, 17 788 51 95,

e-mail sekretariat: ckp@ckp.edu.pl

CKPiDN jest wpisane do
Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.18/00054/2010
i do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 6991

Godziny otwarcia

 

Poniedziałek 7:30-15:30
Wtorek 7:30-15:30
Środa 7:30-15:30
Czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-15:30

 

NIP: 817-21-54-704
REGON: 690481700