Doradcy metodyczni zapraszają na lekcje otwarte

Wśród wielu form proponowanych i zorganizowanych przez doradców metodycznych w I półroczu roku szkolnego 2022/2023 znalazły się lekcje otwarte, przeprowadzone w macierzystych szkołach wśród swoich uczniów.

 

1. 17 października 2022r. Beata Wrzesień w Przedszkolu Miejskim nr 12 im. Marii Konopnickiej w Mielcu, w grupie dzieci 6 letnich przeprowadziła zajęcia w otwarte. Tematyką zajęć były pory roku „Czego nie wiemy o jesieni?”.
Na zajęciach dominowały metody angażujące aktywność intelektualną, muzyczną, ruchową i plastyczną. Dzieci wykonywały zadania grupowo, zespołowo i indywidualnie, rozwijając umiejętności zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego. W obserwacji zajęć uczestniczyło 5 nauczycieli wychowania przedszkolnego z Mielca i powiatu mieleckiego.
2. 23 listopada 2022r. Ewa Arciszewska w Szkole Podstawowej w Tuszymie przeprowadziła lekcję otwartą z uczniami klasy szóstej. Tematem zajęć byli „Bohaterowie naszych lektur i ich sprawy”. Celem było utrwalenie wiadomości o bohaterach omawianych lektur i ćwiczenia redakcyjne w argumentowaniu. Uczniowie pracowali na zajęciach aktywnie: rozwiązywali zagadki literackie, tworzyli je w formie główki kapusty, określali problematykę omawianych lektur, redagowali argumentację do wybranego zagadnienia.
Lekcję obserwowało 3 nauczycieli.
3. 29 listopada 2022r. Ryszarda Kryczka w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czerminie, w klasie 8b przeprowadziła lekcję otwartą dla zainteresowanych nauczycieli z powiatu mieleckiego, na temat: "Jak radzić sobie z bullyingiem i dyskryminacją?" Celem lekcji było zapoznanie młodzieży ze sposobami radzenia sobie z bullyingiem i dyskryminacją, wskazanie prawidłowych postaw młodzieży w sytuacjach zagrożenia tymi formami przemocy w szkole. Lekcja została przeprowadzona m.in. metodą pracy w grupach, młodzież pracowała z tekstem źródłowym.
4. 6 grudnia 2022r. Bogumiła Dziekan-Gąbka w Zespole Szkól w Woli Mieleckiej przeprowadziła lekcję otwartą. Uczniowie wraz z nauczycielami wyruszyli w bardzo wysokie góry w poszukiwaniu Św. Mikołaja, zdobyli Mount Everest wspólnie z Wandą Rutkiewicz, z Polską flagą na szczycie. W lekcjach uczestniczyli nauczyciele, wychowawcy z uczniami klas od 0 do IV. W ramach zajęć odbyła się:
­- krótka prezentacja bohaterki – Wandy Rutkiewicz, sprzętu taterniczego, alpinistycznego i himalajskiego;
­- zajęcia zręcznościowe z linami;
­- ślizgawka Świętego Mikołaja;
-­ przejście przez tunel lodowy na K2;
­- zdobycie Mont Everest.

O bezpieczeństwie w górach, przygotowaniu ekwipunku na wyprawę, wycieczkę mówił Tomasz Torba, nauczyciel ZS w Woli Mieleckiej.


Serdecznie zapraszamy zainteresowanych nauczycieli na nasze lekcje otwarte w II półroczu 2022/2023.

Szczegóły w informatorze CKPiDN w Mielcu.

Doradcy metodyczni

 

 

 

Kontakt

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu


ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec
tel. (fax): 17 788 51 94, 17 788 51 95,

e-mail sekretariat: ckp@ckp.edu.pl

CKPiDN jest wpisane do
Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.18/00054/2010
i do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 6991

Godziny otwarcia

 

Poniedziałek 7:30-15:30
Wtorek 7:30-15:30
Środa 7:30-15:30
Czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-15:30

 

NIP: 817-21-54-704
REGON: 690481700