„Pokolenie, które ignoruje historię, nie ma przeszłości – ani przyszłości”

Serdecznie zapraszam nauczycieli uczących historii, wiedzy o społeczeństwie oraz historii i teraźniejszości na warsztaty on - line, które odbędą się 27 października 2022 r. o godz. 15.30.

Podczas warsztatów będą poruszane problemy celowości wprowadzenia nowego przedmiotu, jakim jest historia i teraźniejszość. Zostaną zaprezentowane materiały IPN, które będzie można wykorzystać podczas lekcji z ww. przedmiotu. Uczestnicy/uczestniczki warsztatów znajdą przestrzeń na zapoznanie się z podręcznikiem do przedmiotu HiT z wydawnictwa WSiP, a osoby, które korzystają z tego podręcznika, będą mogły ocenić, na ile spełnia on ich oczekiwania dydaktyczne.

Przewidziany jest również czas na dyskusję z zaproszonymi na konferencję gośćmi: Panią  Agatą Lorenc, Panem Zenonem Fajgerem oraz Panią Sylwia Popis-Buńkowską.

Zgłoszenia na warsztaty ze strony www.ckp.edu.pl zakładka Dla nauczycieli/Zapisy na szkolenia

 

Ryszarda Kryczka- doradca metodyczny historii i wiedzy o społeczeństwie

CKPiDN w Mielcu

 

Zenon Fajger - Zatrudniony w Instytucie Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie w 2006 r. Od początku swojej pracy w pionie edukacyjnym. Interesuje się historią Polski w okresie II wojny światowej i PRL. W działalności edukacyjnej wykorzystuje wieloletnie  doświadczenie pracy nauczyciela i doradcy metodycznego. Autor materiałów edukacyjnych do wystawy elementarnej „Polacy ratujący Żydów podczas II wojny światowej”, infografiki „Porozumienia rzeszowsko-ustrzyckie” i wystawy elementarnej „Wincenty Witos”. Współautor kilku wystaw m. in. : „Symbole naszej historii”, „Daleko od KC”,  „Pod znakiem sierpa i młota” czy „Polskie Państwo Podziemne na Rzeszowszczyźnie”. Recenzent gier i materiałów edukacyjnych. Koordynator regionalny projektów centralnych m.in. „Kresy – polskie ziemie wschodnie w XX wieku”, „Łączka” i inne miejsca poszukiwań” czy „Co kryją Archiwa IPN?”. Organizator cieszącego się dużą popularnością konkursu regionalnego „Namaluj historię dziadków” (XV zrealizowanych edycji). Współautor i redaktor teki edukacyjnej „Harcerstwo w służbie Rzeczypospolitej”.

 Agata Lorens - nauczyciel liceum ogólnokształcącego, doradca metodyczny z historii i  w PCEN o/ Krosno, koordynator lokalny ORE w Warszawie, ekspert ds. awansu nauczycieli, egzaminator CKE.

Kontakt

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu


ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec
tel. (fax): 17 788 51 94, 17 788 51 95,

e-mail sekretariat: ckp@ckp.edu.pl

CKPiDN jest wpisane do
Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.18/00054/2010
i do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 6991

Godziny otwarcia

 

Poniedziałek 7:30-15:30
Wtorek 7:30-15:30
Środa 7:30-15:30
Czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-15:30

 

NIP: 817-21-54-704
REGON: 690481700