Od mechaniki do robotyki w 25-letniej działalności CKPiDN w Mielcu

 Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu

Ul. Wojska Polskiego 2B

Program:

Godz. 12.00-14.00

 1. Inicjatywy CKPiDN wpisujące się w Regionalną Strategię Innowacji, Zdzisław Nowakowski, Dyrektor CKPiDN w Mielcu.
 2. Przemysł 4.0 – istota i wyzwania przyszłości, dr hab. inż. Jarosław Sęp, Politechnika Rzeszowska, Prorektor ds. rozwoju i współpracy z otoczeniem.
 3. Ramię w ramię z robotami – prezentacja nowego kierunku kształcenia technik robotyk (treści i wymagania egzaminacyjne), Sylwester Paterek, CKPiDN w Mielcu.
 4. Prezentacje firmowe:
  1. Astorino – rewolucyjny robot edukacyjny o funkcjonalnościach robota przemysłowego, Marek Niewiadomski, konstruktor robota;
  2. Roboty KUKA w kształceniu w zawodzie technik robotyk, Damian Drąg, Kuka Polska.
 5. Poczęstunek.

 

Godz. 16.00

Inauguracja roku szkolnego 2022/2023 Młodzieżowej Akademii Umiejętności Technicznych „Leonardo”


23 września 2022 r. w Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu odbyła się konferencja „Od mechaniki do robotyki – 25 lat CKPiDN”. Spotkanie otworzył dyrektor placówki Zdzisław Nowakowski witając przybyłych gości i kierując do nich słowa: „Instytucja to zespół tych, którzy aktualnie pracują oraz tych, którzy przeszli już na emeryturę – nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, którzy przez 25 lat tworzyli historię tej publicznej placówki oświatowo-wychowawczej. Placówki, której droga w jakimś sensie zawarta jest w tytule tej konferencji, czyli od Mechaniki do robotyki”. W dalszej części swojej wypowiedzi stwierdził, że powstanie takiej jednostki edukacyjnej pod koniec lat dziewięćdziesiątych było niezbędne, gdyż bez niej uczniowie szkół zawodowych i technicznych jeździliby z przemysłowego Mielca na zajęcia techniczne i praktyki do okolicznych miast. W 2003 roku powołano do życia Powiatowy Ośrodek Metodyczny, który wraz z Centrum Kształcenia Praktycznego utworzył CKPiDN, a więc stał się placówkom edukacyjną również dla nauczycieli. W dalszej części wystąpienia dyrektor przedstawił pokrótce znaczące wydarzenia, które określiły wieloprzedmiotowy charakter Centrum:

 • sprowadzenie informatyki do Mielca na poziom edukacyjnympoprzez organizację dwóch Ogólnopolskich Konferencji Informatycznych „Informatyka w szkole” (2000-2001);
 • organizacja corocznych Konkursów informatycznych dla ponad 10 tys. uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów (2007 – 2022);
 • realizacja projektów edukacyjnych (2004-2022) - m.in. finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na łączną kwotę prawie 20 milionów złotych;
 • utworzenie i współpraca z Zamiejscowym Ośrodkiem Dydaktycznym AGH w Mielcu (2009-2015);
 • organizacja dwunastu mieleckich i podkarpackich Festiwali Nauki i Techniki (2011-2022);
 • powołanie Młodzieżowej Akademii Umiejętności Technicznych LEONARDO (2015);
 • rozpoczęcie działalności w nowocześnie wyposażonych laboratoriach nowego budynku Regionalnego Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania (2013)
 • organizacja 1397 form doskonalenia dla ponad 31 319 nauczycieli (2003-2022)
 • uruchomienie Eksperymentu pedagogicznego Technik robotyki (2020/2021)
 • współpraca z firmami regionalnego rynku pracy;
 • wydawnictwo Zeszytów Nauczycielskich, okolicznościowych publikacji z realizacji poszczególnych projektów i Festiwali.

Część oficjalną konferencji zakończono wręczeniem okolicznościowych statuetek wraz z podziękowaniami za pomoc przy utworzeniu Centrum i wieloletnie wsparcie działalności lub bezpośrednią pracę przy projektach edukacyjnych. Pierwsza statuetka trafiła do wieloletniego prezydenta Mielca Janusza Chodorowskiego. „Bez jego pomocy nie byłoby tych sukcesów CKPiDN” –podkreślił dyrektor. Kolejne statuetki odebrali: Bogdan Ostrowski – dyrektor techniczny PZL MielecZdzisław Klonowski – wieloletni prezes Agencji Rozwoju Regionalnego MARR S.A i Ireneusz Drzewiecki – wieloletni wiceprezes tej firmy, Jacek Tejchma – wieloletni dyrektor SCK Mielec. Statuetki otrzymały również firmy: PZL Mielec, którą reprezentował Artur Wojtas – członek zarządu, Kirchhoff Polska, którą reprezentował Janusz Soboń – prezes, AGH, którą reprezentował prof. dr hab. inż. Bolesław Karwat  oraz Agencja Rozwoju Przemysłu Oddział w Mielcuktórą reprezentował Waldemar Barnaś – dyrektor.

Podziękowania zostały skierowane do wszystkich starostów powiatu mieleckiego, którzy w okresie 25-letniej działalności CKPiDN owocnie wspierali rozwój placówki: Józefa SmacznegoAndrzeja ChrabąszczaZbigniewa Tymuły i Stanisława Lonczaka. Podziękowania trafiły także do samorządu województwa podkarpackiego. Dyrektor nie zapomniał też o tych, którzy „tworzyli zręby instytucji” CKPiDN. Statuetkę odebrała Bogda Kopcewicz – wieloletnia główna księgowa, Stanisław Tomza – kierownik gospodarczy i późniejszy wicedyrektor oraz Andrzej Szyszka – nauczyciel zawodu. Ponadto dyrektor przyznał nagrodę specjalną dla czynnego pracownika Centrum z najdłuższym stażem pracy. Odebrała ją Lucyna Guła zajmująca się aktualnie sprawami personalnymi. Na ręce dyrektora jubileuszowe gratulacje przekazali:

 • Krystyna Skowrońska – poseł na Sejm: Najważniejsze, pierwsze 25 lat za wami. Uczyliście tego, co się w Polsce zmieniało. Dzisiaj będziecie uczyć młodych ludzi tego, czego nie wiadomo o przyszłości. Za kilka lat nie wiadomo jak będzie wyglądała nauka 4.0 i wszystkie inne rzeczy. Ta jednostka jest niezwykle ważna dla rozwoju przemysłu;
 • dr hab. inż. Jerzy Lis – Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie: „…proszę przyjąć ode mnie osobiście, jak i od całej społeczności Akademii Górniczo-Hutniczej najszczersze gratulacje za dotychczasowe osiągnięcia. Całemu gronu zarządzającemu i wszystkim pracownikom składam życzenia spełnienia planów, wytrwałości i wielu sukcesów. Niech ten Jubileusz będzie motywacją do kolejnych lat prężnego rozwoju”;
 • Jan Tarapata – radny sejmiku województwa podkarpackiego i wieloletni przedsiębiorca: Dzisiaj obserwujemy zmiany gospodarcze. Minione 30 lat od transformacji zakończyło pewien etap. Dzisiaj mamy już nową epokę, w której trzeba umieć się odnaleźć i przygotować tak przemysł, jak i ludzi do nowych warunków i nowych umiejętności. To w CKPiDN się bardzo udaje;
 • Stanisław Lonczak – starosta powiatu mieleckiego: Byliście prekursorami pewnych działań w skali Polski ijesteście absolutnym „topem” jeśli chodzi o kształcenie nowoczesnych kierunków, które są najbardziej potrzebne w przemyśle 4.0. Mamy nadzieję, że w przyszłości ta placówka będzie się rozwijała, miała podobne osiągnięcia.

W części merytorycznej spotkania wiodącymi tematami konferencji były wykłady z prezentacjami.

 • „Przemysł 4.0 – istota i wyzwania przyszłości” – przedstawił prof. dr hab. inż. Jarosław Sęp, prorektor ds. Rozwoju i Współpracy z Otoczeniem z Politechniki Rzeszowskiej. Profesor przypomniał etapy rewolucji przemysłowej i scharakteryzował koncepcję Przemysłu 4.0, przewidującego przede wszystkim integrację nowych wartości i cyfryzację produktów oraz stworzenie całkowicie nowych modeli biznesowych. Następnie zapoznał zgromadzonych ze strukturą i istotą tzw. Przemysłowego Internetu Rzeczy: „Porównując do XX wieku, kiedy wszystkie dane były wgrywane na komputer przez osobę korzystającą z dodatkowych urządzeń, XXI wiek daje nam do dyspozycji urządzenia i maszyny, które mogą same zbierać i przesyłać dane”. Przedstawił , również wyzwania (szanse, zagrożenia oraz wymagania), jakie Przemysł 4.0 stawia przed nowoczesną gospodarką.
 • „Astorino – rewolucja w nauce robotyki” – rewolucyjny robot edukacyjny na rynku szkolnictwa zawodowego przedstawił Marek Niewiadomski, konstruktor robota Astorino. Przedstawił on historię powstania tego robota, który wiąże najlepsze rozwiązania robotów edukacyjnych pod względem efektywności nauczania, kosztów zakupy, bezpieczeństwa użytkowania. „Nie znalazłem takiego robota, więc go wymyśliłem … po to, by nauka była inspiracją, doskonałą zabawą i krokiem do zawodu przyszłości”.
 • „Ramię w ramię z robotami” – Sylwester Paterek, nauczyciel przedmiotów zawodowych w CKPiDN zapoznał uczestników konferencji z kilkuletnimi działaniami podejmowanymi przez Centrum, które w efekcie doprowadziły do utworzenia innowacji pedagogicznej pn. technik robotyki.

Po zakończeniu części konferencyjnej, której wzięło udział ponad sto osób, w laboratoriach placówki odbyła się prezentacja robotów firmy KUKA i ASTOR. W prezentacji wzięli udział dyrektorzy i nauczyciele szkół kształcących techników robotyków zarówno z terenu województwa podkarpackiego jak i z innych części Polski. Goście mogli zobaczyć, jak uczniowie radzą sobie z programowaniem i obsługą robota KUKA. Zapoznali się też z możliwościami edukacyjnego robota ASTORINO. Przy tej okazji Damian Drąg przedstawił ofertę firmy KUKA Polska skierowaną do szkól kształcących w zawodzie technik robotyk oraz zaprezentował ideę szkoleń EDU organizowanych corocznie w KUKA College w Tychach. W szkoleniach tych od początku uczestniczą uczniowie klasy, w której realizowany jest nasz eksperyment pedagogiczny, czyli technik robotyk. Marek Niewiadomski z firmy ASTOR, konstruktor robota ASTORINO, zaprezentował możliwości robota edukacyjnego o funkcjonalności robota przemysłowego. Prezentacje robotów edukacyjnych zakończyło spotkanie z Jolantą ŻakJoanną Drwal z OKE w Krakowie. Dyskutowano o wyzwaniach związanych z egzaminem zawodowym dla kwalifikacji robotycznych. W związku z niewystarczającym jeszcze wyposażeniem szkół w stanowiska egzaminacyjne dla kwalifikacji robotycznych, przedstawiciel firmy KUKA zaproponował rozwiązanie tego problemu polegające na stworzeniu przez firmę KUKA oraz inne zainteresowane firmy z branży robotycznej, ośrodków egzaminacyjnych zlokalizowanych w siedzibach tych firm lub w szkołach współpracujących.

Materiały do pobrania:

Astorino-rewolucyjny robot edukacyjny - Marek Niewiadomski PDF >>>

Przemysł 4.0 - istota i wyzwania przyszłości - prof. dr hab. inż. Jarosław Sęp PDF >>>

Ramię w ramię z robotami - Sylwester Paterek PDF >>>

Roboty KUKA w kształceniau w zawodzie technik robotyk - Damian Drąg >>>

List Gratulacyjny - Marszałek Województwa Podkarpackiego PDF >>>

List Gratulacyjny - Kirchhoff Polska Sp. z o. o. PDF >>>

List Gratulacyjny - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie PDF >>

List Gratulacyjny - Poseł na Sejm RP Krystyna Skowrońska PDF >>>

List Gratulacyjny -  Zespół Szkół Budowlanych w Mielcu PDF >>>

 

 

Kontakt

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu


ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec
tel. (fax): 17 788 51 94, 17 788 51 95,

e-mail sekretariat: ckp@ckp.edu.pl

CKPiDN jest wpisane do
Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.18/00054/2010
i do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 6991

Godziny otwarcia

 

Poniedziałek 7:30-15:30
Wtorek 7:30-15:30
Środa 7:30-15:30
Czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-15:30

 

NIP: 817-21-54-704
REGON: 690481700