Jak pandemia zmieniła podejście do nauczania - wyniki ankiety

Edukacja zdalna stała świetną, choć wymuszoną, motywacją do wprowadzenia w życie nauczycielskie nowych rozwiązań metodycznych. Korzystanie z nieznanych uczącym rozwiązań technicznych potrzebnych w kontakcie z uczniami w czasie edukacji zdalnej wpłynęło na wzrost kompetencji cyfrowych nauczycieli powiatu mieleckiego, co pokazały ankiety przeprowadzone marcu b.r. w szkołach powiatu mieleckiego i opracowane przez CKPiDN w Mielcu.

 

Wyniki ankiety PDF >>>

Kontakt

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu


ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec
tel. (fax): 17 788 51 94, 17 788 51 95,

e-mail sekretariat: ckp@ckp.edu.pl

CKPiDN jest wpisane do
Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.18/00054/2010
i do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 6991

Godziny otwarcia

 

Poniedziałek 7:30-15:30
Wtorek 7:30-15:30
Środa 7:30-15:30
Czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-15:30

 

NIP: 817-21-54-704
REGON: 690481700