Mielecka sieć przedszkoli promujących zdrowie

 „Promujemy zdrowie nie dlatego, że jest ważne, ale dlatego, że bez niego wszystko inne jest nieważne”

 Jak się to wszystko zaczęło…..

Wszyscy wiemy, że przedszkola są placówkami oświatowymi, gdzie uczęszczają dzieci w różnym wieku i o różnym potencjale. Na okres przedszkolny przypada kształtowanie się podstawowych zachowań prozdrowotnych u dzieci, a wszelkie nieprawidłowości mogą być trudne do zmiany w dalszych latach. Przedszkola stwarzają doskonałe warunki do współpracy z rodzicami i środowiskiem dziecka, wywołując pozytywne zmiany w zachowaniu dzieci oraz ucząc odpowiednich postaw dotyczących dbałości o zdrowie. Niestety już w wieku przedszkolnym można zaobserwować u dzieci wiele problemów zdrowotnych m.in. nadwagę, otyłość, wady kręgosłupa, cukrzycę czy zaburzenia zachowania. Działania naszych placówek mają ogromny wpływ na całościowe czyli holistyczne podejście do zdrowia - odpowiednie nawyki żywieniowe, profilaktyka uzależnień, higiena dnia codziennego, zdrowego stylu życia , dbanie o emocje.

Można powiedzieć, że matką chrzestną Przedszkoli Promujących Zdrowie w Mielcu jest Pani wizytator Stanisława Flis. To jej słowa podczas konferencji przedstawiającej idee tego typu placówek tak mocno poruszyły Panią Annę Mądry, że postanowiła działać.

I tak już mija 20 lat odkąd Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 6 w Mielcu stworzyła placówkę promującą zdrowy styl życia. Miejsce, w którym cała społeczność przedszkolna wspólnie realizuje zamierzone działania. Marzeniem Pani Dyrektor było przedszkole, gdzie sport, aktywność fizyczna, zdrowe nawyki żywieniowe, a przede wszystkim dobry klimat sprzyja wszechstronnemu rozwojowi dzieci. I tak jest już od 2002r., zgodnie z przyjętymi założeniami innowacji pedagogicznej „Prosto ku zdrowiu” -placówka podejmuje szereg działań wyrabiając zdrowe nawyki wśród swoich wychowanków.

 Równocześnie do Sieci Szkół i Przedszkoli promujących zdrowie przystąpiło Przedszkole Miejskie nr 13 kierowane przez Panią Dyrektor Krystynę Kuśnierz. Od tego momentu rozpoczęło się intensywne promowanie zdrowia poprzez różnorodne formy aktywności dzieci nie tylko w murach przedszkola, ale i poza nim, mocno wspierane przez ówczesnego zastępcy Prezydenta Miasta Mielca pana Bogdana Bieńka.

To dzięki współpracy i staraniom tych dwóch pań corocznie w Mielcu odbywają się „Przedszkolne Małe Olimpiady Sportowe”, a dzieci z różnych przedszkoli mogą zmierzyć się w sportowych rywalizacjach i poczuć prawdziwego olimpijskiego ducha!

„SZÓSTECZKA” i „13” mogą pochwalić się prestiżowym wyróżnieniem w postaci Krajowego Certyfikatu Przedszkola Promującego Zdrowie, które jest formalnym wyróżnieniem dla całej społeczności przedszkolnej, realizującej długofalowe i systemowe działania w zakresie promocji zdrowia.

Idea promocji zdrowia i pragnienie czynienia czegoś więcej dla dzieci i nie tylko – bo działania placówek obejmują współpracę z rodzicami, pracownikami pedagogicznymi i niepedagogicznymi – obejmuje swoim zasięgiem coraz więcej placówek. Do sieci przystąpiło Przedszkole Miejskie Nr 1 w Mielcu im Kubusia Puchatka kierowane przez Panią Dyrektor Grażynę Stachowicz, które posiada już  Certyfikat Wojewódzki. Nowymi mieleckimi przedszkolami w sieci są: Przedszkole Miejskie nr 4- dyrektor Marta Koźbiel i Przedszkole Miejskie  nr 8 „Artystyczna Ósemeczka”- dyrektor Barbarą Smajdor.

 Wiemy, że kolejne placówki interesują się tą ideą i pragną wzmocnić i rozszerzyć swoje działania w tym zakresie. Podejmowane przez nas akcje, programy, inicjatywy spotykają się z pozytywnym odbiorem ze strony władz, innych placówek oraz całej społeczności lokalnej. Cieszymy się, że stajemy się częścią tej wspólnoty placówek, które pragną wspierać siebie nawzajem, dzielić się doświadczeniem, pomysłami. Wymiana doświadczeń nie odbywa się tylko na poziomie regionalnym, czy krajowym. Śmiało można powiedzieć, że łączy szkoły i przedszkola na całym świecie!

Europejska Sieć Szkół Promujących Zdrowie (ESSzPZ) została utworzona w 1992 r. w wyniku porozumienia Światowej Organizacji Zdrowia, Rady Europy i Komisji Europejskiej. Polska stała się członkiem Europejskiej Sieci we wrześniu 1992 r. Od 1 stycznia 2008 r. ESSzPZ przekształciła się w Sieć Szkół dla Zdrowia w Europie (Schools for Health in Europe SHE). Obejmuje 32 kraje. Koordynacją na poziomie europejskim zajmuje się University College South Denmark w Haderslev w Danii.

Koordynatorem na rejon mielecki od 2022 roku jest nauczyciel Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Mielcu Anna Łącz–Gaj, a nad całością czuwa oraz zachęca nas do dalszej działalności Pani dr Barbara Wolny koordynator wojewódzki, której optymizm i zaangażowanie udziela się wszystkim.

 

Beata Wrzesień – doradca metodyczny z wychowania przedszkolnego

we współpracy z Anną Łącz-Gaj

Kontakt

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu


ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec
tel. (fax): 17 788 51 94, 17 788 51 95,

e-mail sekretariat: ckp@ckp.edu.pl

CKPiDN jest wpisane do
Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.18/00054/2010
i do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 6991

Godziny otwarcia

 

Poniedziałek 7:30-15:30
Wtorek 7:30-15:30
Środa 7:30-15:30
Czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-15:30

 

NIP: 817-21-54-704
REGON: 690481700