Wybitni - mało znani, czyli pomysł na międzyprzedmiotowy projekt lub działanie innowacyjne

Serdecznie zapraszamy nauczycieli historii, wiedzy o społeczeństwie, wychowawców oraz innych zainteresowanych tematyką edukacji patriotycznej do wzięcia udziału w seminarium, którego tytuł brzmi: „Wybitni - mało znani, czyli pomysł na międzyprzedmiotowy projekt lub działanie innowacyjne”.

Dwugodzinne seminarium odbędzie się 30 listopada br. o godz. 17.00 w aplikacji MS Teams. Poprowadzi je Pani Małgorzata Wojnarowska-Grzebień – nauczyciel konsultant w Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli Ośrodek w Krakowie, koordynator wspomagania szkół oraz sieci współpracy i samokształcenia.

Spotkanie to będzie inspiracją dla Państwa do podejmowania niekonwencjonalnych działań w zakresie edukacji patriotycznej młodego pokolenia.

Zgłoszenia elektroniczne ze strony CKPiDN zakładka Dla Nauczycieli/Szkolenia/Zapisy na szkolenia

Liczba miejsc jest ograniczona. Prosimy o przesyłanie zgłoszeń do 26 listopada br.

Po przesłaniu zgłoszenia wyślemy link do spotkania.

Po zakończeniu seminarium uczestnicy otrzymają zaświadczenie, do odebrania w siedzibie placówki.

 

Ryszarda Kryczka – doradca metodyczny nauczycieli historii i wos

Kontakt

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu


ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec
tel. (fax): 17 788 51 94, 17 788 51 95,

e-mail sekretariat: ckp@ckp.edu.pl

CKPiDN jest wpisane do
Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.18/00054/2010
i do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 6991

Godziny otwarcia

 

Poniedziałek 7:30-15:30
Wtorek 7:30-15:30
Środa 7:30-15:30
Czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-15:30

 

NIP: 817-21-54-704
REGON: 690481700