Szkolenia

 

Lp.

Temat

Liczba godzin

Forma

Termin

Prowadzący/

zatrudnienie

Kształcenie zawodowe

  1.    

System doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych w powiecie mieleckim

2

konferencja

(nieodpłatnie)

16 I 2019 r.

godz. 14.00

Aula

Krzysztof Ślęzak Dyrektor Oddziału ARP S.A. w Mielcu

Danuta Borowiec Ekspert, Koordynator Zespołu w Oddziale ARP S.A
w Mielcu

Zdzisław Nowakowski Dyrektor CKPiDN

Danuta Zdonek CKPiDN

(rekrutacja przez szkoły)

  2.    

Ewaluacja programu Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego  - dla nauczycieli/doradców zawodowych ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych

2

szkolenie

(nieodpłatnie)

21 V 2019 r.

godz. 14.00

sala 9

Danuta Zdonek

CKPiDN w Mielcu

Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna

       1.               

Inauguracja III Edycji Ogólnopolskiego programu „Uczymy dzieci programowania”.

-Część warsztatowa dla uczniów klas I-IV.

-Część wykładowa i warsztatowa dla nauczycieli.

2/2

warsztaty

(nieodpłatnie)

1 II 2019 r.

godz. 12.00

Trenerzy Edu Sense.

Szczegóły spotkań zostaną przesłane szkołom.

       2.               

Praktyczna realizacja podstaw programowania w edukacji wczesnoszkolnej

3

warsztaty

24 zł

20 III 2019 r.

godz. 15.00

sala 9

Małgorzata Kolisz

       3.               

Robot Ozobot na zajęciach z dziećmi klas I-III - prezentacja

3

szkolenie

(nieodpłatnie)

26 III 2019 r.

godz. 14.00

sala 9

Barbara Rusin

CKPiDN w Mielcu

Dla wszystkich nauczycieli

  1.    

Jak motywować ucznia do nauki?

4

szkolenie

32 zł

21 III 2019 r.

godz. 14.00

sala 9

Dariusz Miziołek

PCEN Rzeszów

  2.    

Uczeń niepełnosprawny w klasie

4

szkolenie

32 zł

9 IV 2019 r.

godz. 14.00

Aula

Barbara Cebula

PCEN  Rzeszów

  3.    

Kierownik wycieczek szkolnych

10

kurs

80 zł

po zebraniu grupy

Trener zostanie wyłoniony w procedurze PZP

  4.    

Wychowawca placówek wypoczynku dzieci i młodzieży

36

kurs

360 zł

po zebraniu grupy

Trener zostanie wyłoniony w procedurze PZP

 

>>> ZAPISY NA SZKOLENIA<<<

 

Wszystkie szkolenia zawarte w ofercie odbywają się w salach Katolickiego Centrum Edukacji Młodzieży KANA w Mielcu, ul. Ks. H. Arczewskiego 7

  teacher1

 

Kontakt

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu


ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec
tel. (fax): 17 788 51 94, 17 788 51 95,

e-mail sekretariat: ckp@ckp.edu.pl

CKPiDN jest wpisane do
Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.18/00054/2010
i do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 6991

Godziny otwarcia

 

Poniedziałek 7:30-15:30
Wtorek 7:30-15:30
Środa 7:30-15:30
Czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-15:30

 

NIP: 817-21-54-704
REGON: 690481700