Serce i Pomoc - Projekt Podkarpackiego Kuratora Oświaty

Serce i Pomoc jest autorskim projektem Podkarpackiego Kuratora Oświaty skierowanym dla uczniów, rodziców i nauczycieli w klasie czwartej. Celem projektu jest pomoc uczniom  w przejściu na wyższy poziom edukacyjny, podjęcie działań, które ułatwią adaptację do nowej sytuacji edukacyjnej, zminimalizowanie niepowodzeń szkolnych, podtrzymanie motywacji uczenia się i zapewnienie poczucia sukcesu każdemu uczniowi.

Przejście z etapu do etapu wymaga łagodnego wprowadzenia dziecka (ucznia klasy III/IV) w świat pojęć i wiedzy z podziałem na przedmioty, przygotowania do wykonywania dodatkowych obowiązków ucznia, spełniania wymagań wielu nauczycieli oraz wdrażania do świadomego samorozwoju i samokształcenia.

W powiecie mieleckim 9 szkół przystąpiło do projektu, zaplanowało działania i 30 września 2021 roku w Tarnobrzegu otrzymało akredytację wstępną Podkarpackiego Kuratora Oświaty.

Szkoły realizujące projekt „Serce i Pomoc”:

  1. Szkoła Podstawowa nr 13 im. Jana Bytnara ,,Rudego - akredytacja wstępna – Mielec;
  2. Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza - akredytacja wstępna – Borowa;
  3. Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika - akredytacja wstępna – Chorzelów;
  4. Szkoła Podstawowa - akredytacja wstępna – Rydzów;
  5. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki - akredytacja wstępna – Mielec;
  6. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Wojska Polskiego - akredytacja wstępna – Mielec;
  7. Szkoła Podstawowa nr 6 im. Żwirki i Wigury - akredytacja wstępna – Mielec;
  8. Szkoła Podstawowa - akredytacja wstępna – Książnice;
  9. Szkoła Podstawowa im. J.M. Ossolińskiego - akredytacja wstępna - Wola Mielecka.

Fotografia z wręczenia certyfikatów wstępnych projektu „Serce i Pomoc” – Tarnobrzeg, 30. 09. 2021

zdjecieserce

W tym celu Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli dla szkół realizujących projekt przygotowało sieć współpracy „Serce i Pomoc”. Będzie to miejsce wymiany doświadczeń pomiędzy szkołami i miejsce pomysłów, materiałów wspierających projekt.

Opiekunem Sieci Współpracy będzie doradca metodyczny z wychowania fizycznego – Bogumiła Dziekan-Gąbka.

Kontakt

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu


ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec
tel. (fax): 17 788 51 94, 17 788 51 95,

e-mail sekretariat: ckp@ckp.edu.pl

CKPiDN jest wpisane do
Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.18/00054/2010
i do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 6991

Godziny otwarcia

 

Poniedziałek 7:30-15:30
Wtorek 7:30-15:30
Środa 7:30-15:30
Czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-15:30

 

NIP: 817-21-54-704
REGON: 690481700