Diagnoza potrzeb uczniów po powrocie do szkół - podstawą opracowania programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły

Ze względu na wytyczne ministerstwa szkoły zobowiązane są przeprowadzić diagnozę potrzeb uczniów po powrocie do nauki stacjonarnej. Będzie ona podstawą do modyfikacji programów wychowawczo-profilaktycznych.

Wychodząc naprzeciw potrzebom w tym zakresie, zapraszamy na szkolenie dyrektorów lub wicedyrektorów, pedagogów szkolnych, członków zespołów wychowawczych. Odbędzie się ono 10 czerwca o godzinie 14.30 za pośrednictwem aplikacji Teams.

 

Zapisy za pośrednictwem strony CKPiDN w Mielcu: tutaj:

Podczas szkolenia przekażemy zalecane – opracowane przez specjalistów – materiały diagnostyczne dostosowane do wszystkich poziomów edukacyjnych i wszystkich odbiorców związanych z edukacją.

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu,

Ewa Arciszewska – doradca metodyczny

Bogumiła Dziekan- Gąbka – doradca metodyczny

Kontakt

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu


ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec
tel. (fax): 17 788 51 94, 17 788 51 95,

e-mail sekretariat: ckp@ckp.edu.pl

CKPiDN jest wpisane do
Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.18/00054/2010
i do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 6991

Godziny otwarcia

 

Poniedziałek 7:30-15:30
Wtorek 7:30-15:30
Środa 7:30-15:30
Czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-15:30

 

NIP: 817-21-54-704
REGON: 690481700