DNI METODYCZNE W CKPiDN

Zapraszamy nauczycieli z krótkim stażem w pracy nauczycielskiej na bezpłatne konsultacje tematyczne 20 kwietnia br.  Zajęcia są prowadzone on-line w aplikacji MS Teams. Pierwszy DZIEŃ METODYCZNY – 2 lutego już za nami. Na kolejne, kwietniowe spotkanie zaplanowaliśmy:

 

Dla nauczycieli języka polskiego:

ABC – uczenia się tworzenia tekstu argumentacyjnego - godz. 17.00 (2 godz.).

W programie spotkania:

- od czego rozpocząć naukę umiejętności argumentowania;

- argumentowanie w zadaniach krótkiej odpowiedzi;

- rozprawka  i inne formy wypowiedzi argumentacyjnej.

Spotkanie poprowadzi nasz doradca metodyczny: Ewa Arciszewska.                                                                                        

 

Dla nauczycieli historii i wos:

Kompetencje kluczowe na lekcjach historii i wosgodz. 17.00 (2 godz.).

W programie spotkania:

- akty prawne, w których zawarte są informacje na temat konieczności wdrażania kompetencji kluczowych w edukacji szkolnej;

- kompetencje kluczowe – ich rodzaje;

- podstawa programowa, program nauczania, a kompetencje kluczowe;

- przykłady dobrych praktyk, związanych wdrażaniem kompetencji kluczowych.

Spotkanie poprowadzi nasz doradca metodyczny: Ryszarda Kryczka.

 

Dla nauczycieli wychowania fizycznego:

 Awans zawodowy nauczyciela wychowania fizycznego: dokumentacja stażu, planowanie, realizacja zadań wynikających z rozporządzenia MEN godz. 17.30 (2 godz.).

W treściach zajęć:

- krótka analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego nauczycieli wychowania fizycznego – obecna sytuacja prawna awansu;

- dokumentacja stażu zawodowego – różne formy planów, sprawozdań…;

- realizacja i dokumentowanie zadań wynikających z planu rozwoju zawodowego;

- przygotowanie dokumentacji egzaminacyjnej, kwalifikacyjnej…;

- dyskusje i rozmowy dotyczące rozwiązywanie indywidualnych spraw i problemów.

Spotkanie poprowadzi nasz doradca metodyczny: Bogumiła Dziekan-Gąbka.

 

Dla nauczycieli wychowania przedszkolnego:

Realizacja treści podstawy programowej wychowania przedszkolnego godz. 17.00 (2 godz.).

W programie spotkania:

- organizacja procesu opieki, wychowania i nauczania – uczenia się;

- warunki i sposób realizacji zadań przedszkola;

- osiągnięcia dziecka na koniec wychowania przedszkolnego.

Spotkanie poprowadzi nasz doradca metodyczny: Beata Wrzesień.

Udział w zajęciach jest nieodpłatny.

Po zapisaniu się na nie zostanie przesłany link do logowania się na zajęcia. 

Tydzień po zajęciach w siedzibie CKPiDN można odbierać Zaświadczenia o uczestnictwie.

 

Zapisy: tutaj

Serdecznie zapraszamy

Kontakt

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu


ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec
tel. (fax): 17 788 51 94, 17 788 51 95,

e-mail sekretariat: ckp@ckp.edu.pl

CKPiDN jest wpisane do
Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.18/00054/2010
i do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 6991

Godziny otwarcia

 

Poniedziałek 7:30-15:30
Wtorek 7:30-15:30
Środa 7:30-15:30
Czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-15:30

 

NIP: 817-21-54-704
REGON: 690481700