Komunikat dotyczący II etapu (szkolnego) Konkursu z Informatyki w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2020/2021

Konkurs odbędzie się na platformie MOODLE pod adresem http://moodle.ckp.edu.pl/ W dniu 18 lutego 2021 r. pod powyższym adresem internetowym pojawi się link KONKURS INFORMATYCZNY. Aby uniknąć przeciążenia platformy, organizator zaleca logowanie się z kilkuminutowym wyprzedzeniem w stosunku do godziny podanej jako rozpoczynającej sesję. Każdy uczestnik będzie miał liczony czas (60minut) od momentu uruchomienia testu, a nie od momentu zalogowania się. Uruchomienie testu, powinno się odbyć nie później niż 15 minut po wyznaczonej godzinie rozpoczęcia danej sesji. Przykładowo dla sesji o godz. 12.00 logowanie powinno odbywać się kilkanaście minut przed dwunastą, a uruchomienie testu między godz. 12.00 a 12.15. Logowanie i uruchomienie testu przez wszystkich uczestników punktualnie o 12.00 może spowodować zawieszenie się systemu.

Uczeń na komputerze powinien mieć zainstalowane co najmniej dwie przeglądarki internetowe –zalecane to: Mozilla FireFox i Google Chrome.

Należy zwrócić szczególną uwagę na format udzielanych odpowiedzi (format lub przykładowa odpowiedź w odpowiednim formacie będą podane w treści pytania). Ze względu na to, że odpowiedzi sprawdzane są automatycznie przez system, odpowiedź udzielona w nieodpowiednim formacie (np. przecinek zamiast spacji albo liczba rzymska zamiast arabskiej), będzie traktowana jako odpowiedź nieprawidłowa, bez względu na jej wartość merytoryczną. Organizator nie przewiduje uwzględniania odwołań dotyczących odpowiedzi udzielanych w nieprawidłowym formacie, a traktowanymi przez uczestnika jako prawidłowe. Organizator zastrzega, że na prawidłowość odpowiedzi składa się równie format odpowiedzi.

Kontakt

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu


ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec
tel. (fax): 17 788 51 94, 17 788 51 95,

e-mail sekretariat: ckp@ckp.edu.pl

CKPiDN jest wpisane do
Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.18/00054/2010
i do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 6991

Godziny otwarcia

 

Poniedziałek 7:30-15:30
Wtorek 7:30-15:30
Środa 7:30-15:30
Czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-15:30

 

NIP: 817-21-54-704
REGON: 690481700