Baza dydaktyczna

REGIONALNE CENTRUM TRANSFERU NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII WYTWARZANIA

- to najnowocześniejszy ośrodek szkolenia zawodowego młodzieży i dorosłych, funkcjonujący w strukturze Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu.

 

Na długą metę jedynym pewnym źródłem konkurencyjnej przewagi przedsiębiorstwa jest jego zdolność do uczenia się szybciej niż inni. […] Człowiek, jego wiedza i doświadczenie jest kluczem do sukcesu.

[Prof. Zbigniew Kąkol – Prorektor AGH w Krakowie]

Wszyscy mamy świadomość, jak ważną rolę do spełnienia ma odbudowujące się w Polsce szkolnictwo zawodowe, które musi sprostać potrzebom coraz bardziej wymagającego rynku pracy. Szczególnie jest to widoczne w Mielcu – mieście pierwszej w kraju Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Parku Przemysłowego, Polskich Zakładów Lotniczych. Mieście, w którym ponad 60% zatrudnionych pracuje w przemyśle; głównie w przetwórstwie metali (23%), lotnictwie i motoryzacji (20%), tworzywach sztucznych (13%) oraz materiałach dla budownictwa (7%).

W celu sprostania oczekiwaniom mieleckich przedsiębiorców, Powiat Mielecki i jego jednostka organizacyjna, Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu wybudowała od podstaw nowoczesny ośrodek kształcenia zawodowego młodzieży i dorosłych. Jest to Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania, które zostało wyposażone w dziesięć nowoczesnych laboratoriów:

Podstawowe wyposażenie:

Komputerowe stacje graficzne pozwalające tworzyć dokumentację techniczną na płaszczyźnie (2D) oraz w przestrzeni (3D) w programach: AutoCAD, Inventor, SolidWorks, SolidEdge, Catia.

Do jakiej szkoły musisz uczęszczać, aby uczestniczyć w zajęciach tym laboratorium?

 • Zespół Szkół Technicznych w zawodach: technik pojazdów samochodowych, technik mechanik, technik mechatronik, technik mechanik lotniczy, operator obrabiarek skrawających;
 • Zespół Szkół im. Prof. Janusza Groszkowskiego w zawodach: technik elektronik, technik elektryk, technik mechatronik, monter mechatronik;
 • Zespół Szkół Budowlanych w zawodach: technik budownictwa, technik urządzeń sanitarnych, technik geodeta.

Czego nauczysz się uczęszczając na zajęcia do tego laboratorium?

Posługiwanie się oprogramowaniem do wykonywania dokumentacji technicznej staje się niezbędną umiejętnością związaną z każdym zawodem technicznym. Obecnie w biurach konstrukcyjnych nie używa się tradycyjnych metod kreślenia, a pracę kreślarza wspomaga komputer i ploter. Dlatego tak ważne jest, by młodzież kończąca szkołę potrafiła korzystać z programów komputerowych do kreślenia rysunków i projektowania części składających się na całe urządzenia.

W laboratorium projektowania komputerowego nabędziesz umiejętności w zakresie:

 • efektywnego i precyzyjnego tworzenia projektów maszynowych, elektrycznych, budowlanych, rzutów architektonicznych i innych;
 • dokumentowania projektów;
 • wprowadzania zmian i poprawek w dokumentacji technicznej;
 • sprawnego przetwarzania i wymieniania danych oraz integrowania ich z różnymi aplikacjami inżynierskimi.

Gdzie absolwenci mogą znaleźć pracę?

Współczesny rynek pracy poszukuje dobrze wykształconych techników posiadających wiedzę i umiejętności zdobywane w czasie zajęć w laboratorium projektowania. Mogą oni znaleźć zatrudnienie jako kreślarze, technolodzy, projektanci, wykonawcy części zarówno w biurach projektowych jak i w zakładach produkcyjnych różnych branż zawodowych począwszy od budownictwa, przedsiębiorstw przemysłu maszynowego, elektromaszynowego, górniczego, motoryzacyjnego, lotniczego itp.

Podstawowe wyposażenie:

Komputerowe stacje graficzne pozwalające symulować pracę obrabiarek sterowanych numerycznie w zakresie toczenia i frezowania w dydaktycznym systemie MTS – niemieckiej firmy Matematisch Technische Software-Entwicklung GmbH. Program umożliwia przetwarzanie rysunków CAD na programy maszynowe na dowolny typ obrabiarki CNC w językach: Fanuc, Sinumerik, Heindenhain. Ponadto w laboratorium dostępne są następujące systemy komputerowego wspomagania wytwarzania: EdgeCAM oraz Esprit.

Do jakiej szkoły musisz uczęszczać, aby uczestniczyć w zajęciach w tym laboratorium?

 • Zespół Szkół Technicznych w zawodach: technik mechanik, technik mechanik lotniczy, technik pojazdów samochodowych, technik mechatronik, operator obrabiarek skrawających;
 • Zespół Szkół im. Prof. Janusza Groszkowskiego w zawodach: technik mechatronik, technik elektryk, technik elektronik, monter mechatronik, monter elektronik.

Czego nauczysz się uczęszczając na zajęcia do tego laboratorium?

Tradycyjnym narzędziem pracy technologów staje się komputer z oprogramowaniem CAD/CAM, czyli komputerowe wspomaganie projektowania i wytwarzania. Zanim wykonamy jakikolwiek detal na obrabiarce sterowanej numerycznie, wcześniej musimy go zaprojektować w systemie CAD, a następnie na podstawie komputerowych rysunków 2D oraz 3D zaprogramować ścieżki narzędzi – frezu i noża tokarskiego. Programy do symulacji pracy obrabiarek CNC pozwalają sprawdzić poprawność programu sterującego pracą obrabiarki, bez ryzyka ewentualnego zniszczenia materiału oaz narzędzi.

W laboratorium programowania i symulacji obrabiarek CNC nabędziesz umiejętności w zakresie:

 • tworzenia programów obróbczych dla toczonych oraz frezowanych elementów korzystając z rysunków 2D oraz 3D;
 • generowania kodów  na maszynę w różnych językach programowania;
 • pracy z dokumentacją techniczną.

Gdzie absolwenci mogą znaleźć pracę?

Współczesny rynek pracy wykazuje duże zapotrzebowanie na fachowców tej specjalności. Absolwenci, którzy posiadają umiejętności programowania i pracy na obrabiarkach sterowanych numerycznie znajdują zatrudnienie w przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego, lotniczego, wytwarzającego sprzęt AGD oraz innych dziedzinach przemysłu.

Podstawowe wyposażenie:

Nowoczesne i bezpieczne obrabiarki skrawające z odczytem cyfrowym. Wśród nich sią: cztery tokarki uniwersalne, frezarka uniwersalna, trzy frezarki pionowe, wiertarka kolumnowa, szlifierka do płaszczyzn, szlifierka do wałków i otworów, szlifierka narzędziowa (ostrzarka), szlifierka dwutarczowa, a ponadto bogate wyposażenie narzędziowe.

Do jakiej szkoły musisz uczęszczać, aby uczestniczyć w zajęciach w tym laboratorium?

 • Zespół Szkół Technicznych w zawodach: technik mechanik, technik mechanik lotniczy, technik mechatronik, operator obrabiarek skrawających;
 • Zespół Szkół im. Prof. Janusza Groszkowskiego w zawodzie technik mechatronik.

Czego nauczysz się uczęszczając na zajęcia do tego laboratorium?

Zanim przystąpisz do pracy na obrabiarkach sterownych numerycznie, warto poznać podstawy obróbki skrawaniem na obrabiarkach konwencjonalnych, które nadal są powszechnie stosowane w przedsiębiorstwach branży metalowej, drzewnej oraz tworzyw sztucznych.

W laboratorium obróbki skrawaniem nabędziesz umiejętności w zakresie:

 • czytania dokumentacji technicznej oraz warsztatowej;
 • mierzenia, trasowania i mocowania przedmiotów na obrabiarkach;
 • przestrzegania przepisów bhp,  p.poż. i ochrony środowiska;
 • obsługiwania obrabiarki w czasie jej pracy przy wykonywaniu części.

Gdzie absolwenci mogą znaleźć pracę?

Operator obrabiarek skrawających może pracować we wszystkich przedsiębiorstwach produkcyjnych wykorzystujących obróbkę skrawaniem, zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń mechanicznych, samochodów, wyposażenia samolotów i śmigłowców itp.

Podstawowe wyposażenie:

Tokarki i frezarki dydaktyczne  CNC -  FESTO EMCO, oprogramowanie w językach Sinumerik 840, Fanuc i Heindenhain, bogate wyposażenie w oprzyrządowanie i narzędzia.

Do jakiej szkoły musisz uczęszczać, aby uczestniczyć w zajęciach w tym laboratorium?

 • Zespół Szkół Technicznych w zawodach: technik mechanik, technik mechatronik, technik mechanik lotniczy, operator obrabiarek skrawających;
 • Zespół Szkół im. Prof. Janusza Groszkowskiego w zawodzie technik mechatronik.

Czego nauczysz się uczęszczając na zajęcia do tego laboratorium?

Współczesny przemysł produkuje części do różnych maszyn i urządzeń głównie na zaawansowanych technologicznie obrabiarkach sterowanych numerycznie. Zapoznanie się z małymi obrabiarkami dydaktycznymi, pozwala nabyć umiejętności i nawyki niezbędne przy obsłudze  dużych i wydajnych obrabiarek przemysłowych.

W pracowni obrabiarek dydaktycznych CNC nabędziesz umiejętności w zakresie:

 • programowania i symulacji obróbki części bezpośrednio na małej obrabiarce;
 • przygotowania obrabiarki do realizacji obróbki;
 • kontrolowania i sterowania obrabiarką w czasie obróbki.
 • przygotowania się do pracy na obrabiarkach przemysłowych CNC.

Gdzie absolwenci mogą znaleźć pracę?

Fachowcy umiejący programować i obsługiwać współczesne obrabiarki numeryczne są poszukiwani przez pracodawców z różnych branż.

Absolwenci tego kierunku znajdują zatrudnienie w przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego, lotniczego, motoryzacyjnego, narzędziowego, wytwarzającego sprzęt AGD, elektromaszynowego , drzewnego i meblowego.

Podstawowe wyposażenie:

Tokarka przemysłowa  sterowana numerycznie, 3 i 4-osiowe frezarskie centra obróbcze programowane w języku Fanuc, bogate wyposażenie w oprzyrządowanie i narzędzia, kamery oraz monitory do wizualizacji zajęć na obrabiarkach CNC.

Do jakiej szkoły musisz uczęszczać, aby uczestniczyć w zajęciach w tym laboratorium?

 • Zespół Szkół Technicznych w zawodach: technik mechanik, technik mechatronik, technik mechanik lotniczy, operator obrabiarek skrawających;
 • Zespół Szkół im. Prof. Janusza Groszkowskiego w zawodzie technik mechatronik.

Czego nauczysz się uczęszczając na zajęcia do tego laboratorium?

Współczesny przemysł produkuje części do różnych maszyn i urządzeń głównie na obrabiarkach sterowanych numerycznie. Są to obrabiarki o wysokim stopniu zaawansowania technologicznego, wymagające od osób je obsługujących specyficznych wysokich kwalifikacji. Obrabiarki sterowane numerycznie są obecnie stosowane we wszystkich rodzajach przemysłu ze względu na dużą wydajność oraz niezmiernie wysoką dokładność i powtarzalność wymiarową. Zapoznanie się z dużymi obrabiarkami przemysłowymi pozwoli nabyć umiejętności i nawyki niezbędne przy obsłudze  tych maszyn w zakładzie produkcyjnym.

W laboratorium obrabiarek przemysłowych CNC nabędziesz umiejętności w zakresie:

 • programowania i symulacji obróbki części bezpośrednio na obrabiarce przemysłowej;
 • przygotowania obrabiarki do realizacji obróbki;
 • kontrolowania i sterowania obrabiarką w czasie obróbki;
 • pracy z dokumentacją techniczną.

Gdzie absolwenci mogą znaleźć pracę?

Fachowcy umiejący programować i obsługiwać współczesne obrabiarki sterowane numeryczne są poszukiwani przez pracodawców z różnych branż. Absolwenci tego kierunku znajdują zatrudnienie w przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego, lotniczego, motoryzacyjnego, narzędziowego, wytwarzającego sprzęt AGD, elektromaszynowego, drzewnego i meblowego oraz pokrewnych.

 

Podstawowe wyposażenie:

Spawarka laserowa stołowa do wykonywania jednorodnych połączeń różnego typu materiałów w tym takich jak srebro i tytan, kompaktowy półautomat spawalnicze, urządzenie do cięcia plazmą, elektryczny piec komorowy przeznaczony do obróbek cieplnych, zgrzewarka punktowa do stali i stopów Al, spawarka inwertorowa TIG.

Do jakiej szkoły musisz uczęszczać, aby uczestniczyć w zajęciach w tym laboratorium?

 • Zespół Szkół Technicznych w zawodach: technik pojazdów samochodowych, technik mechanik, technik mechatronik, operator obrabiarek skrawających, mechanik pojazdów samochodowych.

Czego nauczysz się uczęszczając na zajęcia do tego laboratorium?

W laboratorium spawania nauczysz się technik i metod łączenia materiałów, wykonasz połączenia spajane materiałów. Będziesz mógł uczestniczyć w dodatkowym  kursie spawania, gdzie  poznasz zagadnienia z zakresu technik spawania i materiałoznawstwa spawalniczego.

Gdzie absolwenci mogą znaleźć pracę?

Ukończony kurs spawania umożliwia podjęcie pracy na stanowisku spawacza. Po zdanym egzaminie uczestnik otrzymuje książeczkę spawacza oraz certyfikat ukończenia szkolenia wydawane przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach, dzięki czemu może rozpocząć pracę na stanowisku spawacza. Absolwenci tego kursu znajdują zatrudnienie w przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego, elektromaszynowego, motoryzacyjnego, lotniczego, budowlanego.

  

Podstawowe wyposażenie:

Maszyna pomiarowa współrzędnościowa CNC, przestrzenny skaner optyczny 3D do digitalizacji obiektów, drukarka 3D, projektor pomiarowy pionowy z odczytem cyfrowym, przyrząd do badania chropowatości powierzchni, przyrządy i czujniki pomiarowe różnego typu.

Do jakiej szkoły musisz uczęszczać, aby uczestniczyć w zajęciach w tym laboratorium?

 • Zespół Szkół Technicznych w zawodach: technik pojazdów samochodowych, technik mechanik, technik mechatronik, operator obrabiarek skrawających, mechanik pojazdów samochodowych;
 • Zespół Szkół im. Prof. Janusza Groszkowskiego w zawodach: technik mechatronik, technik elektronik, technik elektronik, monter mechatronik, elektromechanik.

Czego nauczysz się uczęszczając na zajęcia do tego laboratorium?

W laboratorium metrologii wspomaganej komputerowo nabędziesz umiejętności w zakresie:

 • obsługi i regulacji podstawowego sprzętu pomiarowego;
 • mierzenia takich parametrów jak chropowatość, błędy kształtu, położenia itp.;
 • sprawdzania określonych części maszyn takich jak gwinty, koła zębate;
 • realizacji pomiarów oraz programowania systemów współrzędnościowych;
 • wykonywania digitalizacji wybranych części maszyn;
 • dokonywania wydruku 3D wcześniej zaprojektowanych elementów;
 • obsługi nowoczesnych urządzeń pomiarowych.

Gdzie absolwenci mogą znaleźć pracę?

Absolwenci mogą podejmować pracę w różnych gałęziach gospodarki narodowej o różnym stopniu organizacji produkcji oraz usług, w przemyśle maszynowym, elektromaszynowym, motoryzacyjnym, lotniczym, w stacjach serwisowych, diagnostycznych, narzędziowniach, przy obsłudze stanowisk pomiarowych i badawczych, w zakładach zajmujących się opracowaniami konstrukcyjnymi i technologicznymi zespołów napędowych i ich podzespołów lub przy ich regeneracji i naprawach.

  

Podstawowe wyposażenie:

Stanowiska ślusarskie, wiertarki, zaginarka do blach, praska ręczna, szlifierko-ostrzarka, nożyce dźwigniowe do cięcia blach, stanowiska do trasowania, stanowiska do prostowania i gięcia, prasa hydrauliczna.

Do jakiej szkoły musisz uczęszczać, aby uczestniczyć w zajęciach w tym laboratorium?

 • Zespół Szkół Technicznych w zawodach: technik mechanik, technik mechanik lotniczy, technik pojazdów samochodowych, operator obrabiarek skrawających, mechanik pojazdów samochodowych;
 • Zespół Szkół Zawodowych im. Groszkowskiego w zawodach: technik mechatronik, monter  mechatronik.

Czego nauczysz się uczęszczając na zajęcia do tego laboratorium?

W laboratorium technologii montażu konstrukcji lotniczych i blacharskich nabędziesz umiejętności w zakresie:

 • czytania dokumentacji technicznej oraz warsztatowej;
 • mierzenia, trasowania, punktowania i mocowania przedmiotów;
 • obróbki materiałów narzędziami ślusarskim, w tym: przecinanie, ścinanie, wycinanie, cięcie, prostowanie, gięcie, piłowanie, nawiercanie, wiercenie, rozwiercanie, gwintowanie, skrobanie, szlifowanie, docieranie, polerowanie, nitowanie, lutowanie i klejenie;
 • przestrzegania przepisów bhp, p.poż. i ochrony środowiska.

Gdzie absolwenci mogą znaleźć pracę?

Absolwent w zawodzie ślusarz może pracować we wszystkich przedsiębiorstwach produkcyjnych wykorzystujących obróbkę skrawaniem, zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń mechanicznych, samochodów, wyposażenia samolotów i śmigłowców itp.

  

Podstawowe wyposażenie:

Roboty dydaktyczne i przemysłowe, sterowniki PLC, mikrokontrolery, zestawy pneumatyczne, elektropneumatyczne i hydrauliczne, serwomechanizmy, mini linie produkcyjne, stanowiska do automatyzacji procesów ciągłych.

Do jakiej szkoły musisz uczęszczać, aby uczestniczyć w zajęciach w tym laboratorium?

 • Zespół Szkół Technicznych w zawodzie technik mechatronik;
 • Zespół Szkół im. Prof. Janusza Groszkowskiego w zawodach: technik mechatronik, technik elektronik, monter mechatronik.

Czego nauczysz się uczęszczając na zajęcia do tego laboratorium?

Mechatronika jest stosunkowo nową dziedziną techniki. Stanowi połączenie mechaniki, elektrotechniki, informatyki, automatyki oraz robotyki. Mechatronika znajduje m.in. zastosowanie w układach sterowania pojazdami (samochodami, samolotami), w sprzęcie AGD, w robotach przemysłowych, w obrabiarkach sterownych numerycznie, w aparaturze medycznej, w zautomatyzowanych liniach produkcyjnych.

W pracowni mechatroniki nabędziesz umiejętności w zakresie:

 • montażu elementów, podzespołów pneumatycznych i hydraulicznych;
 • rozruchu oraz obsługi urządzeń i systemów mechatronicznych;
 • projektowania urządzeń i systemów mechatronicznych;
 • programowania urządzeń mechatronicznych, w tym także robotów.

Gdzie absolwenci mogą znaleźć pracę?

Współczesny rynek pracy wykazuje duże zapotrzebowanie na fachowców tej specjalności.

Absolwenci tego kierunku znajdują zatrudnienie w przedsiębiorstwach przemysłu elektromaszynowego, motoryzacyjnego, lotniczego, wytwarzającego sprzęt AGD, stacjach serwisowych i diagnostycznych.

  

Podstawowe wyposażenie:

Gry symulujące proces produkcyjny (Lean Game) oraz proces administracyjny (Lean Admin), stanowiska komputerowe.

Do jakiej szkoły musisz uczęszczać, aby uczestniczyć w zajęciach w tym laboratorium?

 • Zespół Szkół Technicznych w Mielcu
 • Zespół Szkół im. prof. Janusza Groszkowskiego w Mielcu
 • Zespół Szkół Budowalnych w Mielcu
 • Zespół Szkół Ekonomicznych w Mielcu

Czego nauczysz się uczęszczając na zajęcia do tego laboratorium?

Lean Game – podczas gry wcielisz się w jedną z ról uczestników procesu produkcyjnego (managera, klienta, magazyniera, planisty, montera itp.) Będziesz samodzielnie podejmował decyzje usprawniające produkcję i ciężko pracował, tworząc produkty w symulowanym zakładzie produkcyjnym. Nawet nie zauważysz kiedy poznasz i zastosujesz narzędzia Lean: 5S, Kanban,  SMED i inne. W czasie zajęć przeżyjesz fantastyczny smak sukcesu, gdy wydajność stworzonej przez ciebie fabryki wzrośnie o kilkadziesiąt procent, przy coraz mniejszych nakładach.

Lean Admin Game – w czasie tej gry wcielisz się w rolę pracownika administracji uczelni, usprawnisz pozornie złożony i pełen zakłóceń proces rekrutacji studentów. Sam się zdziwisz jak można udoskonalić pracę biurową i skrócić czas obsługi klienta. Dzięki warsztatowej formie nauki oraz ćwiczeniom sytuacyjnym nauczysz się jak rozwiązywać konflikty, a także jak motywować zespół do wspólnego stosowania rozwiązań Lean.

Nabyte umiejętności z powodzeniem zastosujesz w przyszłym miejscu pracy… już w dorosłym życiu zawodowym.

Gdzie absolwenci mogą znaleźć pracę?

Obecnie w wielu wiodących na rynku firmach stosowane są systemy zarządzania Lean. Jednym z takich przedsiębiorstw są Polskie Zakłady Lotnicze w Mielcu, które objęły patronat programowy nad tym laboratorium.

  

 Znajdujące się w tych laboratoriach bardzo nowoczesne wyposażenie dydaktyczne zostało zorientowane głównie na zawody mechaniczne, lotnicze, mechatroniczne, elektrotechniczne, elektroniczne oraz informatyczne. W tych kierunkach organizowane jest kształcenie praktyczne młodzieży w systemie szkolnym oraz osób dorosłych w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz kursów dokształcających.

Budżet projektu

15.330.566,19 PLN – całkowita wartość projektu

15.326.733,99 – wydatki kwalifikowane

13.027.723,89 – dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

2.302.842,30 – budżet Powiatu Mieleckiego

loga unia RCTNTW Kopia

 

Kontakt

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu


ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec
tel. (fax): 17 788 51 94, 17 788 51 95,

e-mail sekretariat: ckp@ckp.edu.pl

CKPiDN jest wpisane do
Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.18/00054/2010
i do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 6991

Godziny otwarcia

 

Poniedziałek 7:30-15:30
Wtorek 7:30-15:30
Środa 7:30-15:30
Czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-15:30

 

NIP: 817-21-54-704
REGON: 690481700