Kuratorium Oświaty w Rzeszowie ogłasza nabór na stanowisko doradcy metodycznego

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie ogłasza nabór na stanowisko doradcy metodycznego dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych znajdujących się na terenie województwa podkarpackiego. Zadania doradcy metodycznego będą realizowane przez nauczyciela w ramach dodatkowej umowy o pracę w publicznej placówce doskonalenia nauczycieli prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego, wskazanej przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty, najbliższej ze względu na miejsce zatrudnienia doradcy metodycznego.

Termin składania dokumentów: do 8 lipca 2019 r.

Link do informacji na stronie KO: tutaj

 

Kontakt

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu


ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec
tel. (fax): 17 788 51 94, 17 788 51 95,

e-mail sekretariat: ckp@ckp.edu.pl

CKPiDN jest wpisane do
Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.18/00054/2010
i do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 6991

Godziny otwarcia

 

Poniedziałek 7:30-15:30
Wtorek 7:30-15:30
Środa 7:30-15:30
Czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-15:30

 

NIP: 817-21-54-704
REGON: 690481700