Wsparcie szkół/placówek

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. (Dz. U. z 6 czerwca 2019 r. Poz. 1045 § 20.1 ust. 1) w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli, Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu zaprasza szkoły/placówki do korzystania ze wspomagania ich rozwoju.

Celem wspomagania jest podniesienie w szkole/placówce jakości kształcenia i wychowania

Wspomaganie jest procesem, który trwa, co najmniej jeden rok szkolny i polega na udzieleniu wsparcia radzie pedagogicznej w zdiagnozowaniu rzeczywistych potrzeb i określeniu obszaru do rozwoju oraz  wypracowaniu, wdrożeniu, monitorowaniu i poddaniu ewaluacji rozwiązań, które doprowadzą do zwiększenia efektywności pracy szkoły/placówki oświatowej.

Wspomaganie obejmuje następujące etapy:

 • zgłoszenie szkoły/placówki oświatowej do wspomagania,
 • rozmowa dyrektora z przedstawicielem CKPiDN, ustalenie warunków współpracy i podpisanie umowy,
 • pomoc w wyborze obszaru do rozwoju i zdiagnozowaniu potrzeb szkoły/placówki
 • ustalenie sposobów działania prowadzących do zaspokojenia potrzeb szkoły lub placówki,
 • zaplanowanie form wspomagania i ich realizację,
 • monitorowanie zaplanowanych działań,
 • wspólną ocenę efektów i opracowanie rekomendacji z realizacji zaplanowanych form wspomagania.

W ramach wspomagania zapewnia się szkole/placówce oświatowej opiekę nauczyciela konsultanta, którego zadaniem jest:

 • pomoc w określeniu obszaru do rozwoju oraz zdiagnozowaniu rzeczywistych potrzeb,
 • wsparcie rady pedagogicznej w przygotowaniu programu wspomagania rozwoju szkoły/placówki,
 • pozyskanie ekspertów i zorganizowanie zaplanowanych form doskonalenia,
 • konsultacje w rozwiązywaniu indywidualnych i zespołowych problemów,
 • monitorowanie przebiegu wspomagania,
 • ewaluacja procesu na poszczególnych jego etapach,
 • przygotowanie raportu z realizacji wspomagania,
 • współpraca z radą pedagogiczną w określeniu rekomendacji do pracy w kolejnym roku szkolnym.

 

Wsparcie szkoły przez konsultanta jest nieodpłatne.

Zainteresowanych Dyrektorów szkół prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 17 250 64 84

 

Kontakt

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu


ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec
tel. (fax): 17 788 51 94, 17 788 51 95,

e-mail sekretariat: ckp@ckp.edu.pl

CKPiDN jest wpisane do
Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.18/00054/2010
i do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 6991

Godziny otwarcia

 

Poniedziałek 7:30-15:30
Wtorek 7:30-15:30
Środa 7:30-15:30
Czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-15:30

 

NIP: 817-21-54-704
REGON: 690481700