zamknij
zamknij
Aktualności
O firmie
Akredytacja
Współpraca
Byliśmy organizatorami
Zamówienia publiczne
Poczta CKPiDN
Kontakt
Kursy i szkolenia
Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe
BIP
  MEN
  Kuratorium
  ORE
  PCEN
  OKE
  KOWEZiU
Współpraca

Współpraca i partnerstwo są podstawowymi warunkami powodzenia jakichkolwiek przedsięwzięć edukacyjnych właściwie wpisujących się w regionalne strategie rozwoju społecznego i gospodarczego. Nasi najważniejsi partnerzy to:

 • Organy prowadzące wszystkie szkoły w powiecie mieleckim – w wyniku rokrocznie podpisywanych porozumień, CKPiDN zobowiązało się do wpierania szkół i placówek w zakresie doskonalenia i dokształcania nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem doradztwa metodycznego polegającego na wspomaganiu nauczycieli i rad pedagogicznych.
 • Mieleckie szkoły zawodowe – w ramach współpracy prowadzone są praktyki zawodowe dla uczniów technikum mechanicznego, samochodowego, elektrycznego, budowlanego w zakresie komputerowego projektowania i wytwarzania oraz systemów i sieci komputerowych.
 • Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie - współpraca przy utworzeniu zamiejscowego ośrodka dydaktycznego AGH w Mielcu oraz przy organizacji studiów podyplomowych z zakresu pedagogiki.
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie w wyniku podpisanego w 2003 roku porozumienia z JM. Rektorem, AP objęła patronat naukowy nad Powiatowym Ośrodkiem Metodycznym działającym w strukturze CKPiDN.
 • Politechnika Warszawska (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych) – wieloletnia już współpraca dotyczy organizowania specjalistycznych szkoleń informatycznych w zakresie programowania, grafiki komputerowej oraz projektowania stron www. Ponadto w 2005 roku zostało podpisane porozumienie na mocy którego została utworzona w strukturze CKPiDN Akademia Lokalna Cisco. Jest ona oceniana i monitorowana przez Regionalną Akademię Cisco działającą przy Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.
 • Centrum Kompetencyjno-Edukacyjne BREBISTOM z Warszawy – w wyniku podpisanego w 2006 roku porozumienia, podejmowane są wspólne przedsięwzięcia służące upowszechnianiu wiedzy i kształtowaniu praktycznych umiejętności zastosowań najnowszych rozwiązań z zakresu komputerowo wspomagania projektowania i wytwarzania.  Tworzona wspólnie oferta edukacyjna jest kierowania do szkół zawodowych (uczniowie i nauczyciele) oraz przedsiębiorstw zrzeszonych w Dolinie Lotniczej.
 • Sad sp. z o.o. - współpraca przy organizacji szkoleń związanych z projektem "Pracownie komputerowe dla szkół" (na platformie Apple Macintosh).
 • Viktoria Training w Warszawie – współpraca dotyczy realizacji wspólnego projektu „Nowa jakość w zarządzaniu firmą”, który jest adresowany do mieleckich przedsiębiorstw
 • Wektor Consulting w Mielcu współpraca dotyczy realizacji wspólnych projektów: „Nowa jakość w zarządzaniu firmą”, który jest adresowany do mieleckich przedsiębiorstw  oraz „Chcę się uczyć i pracować”, który jest adresowany do uczniów mieleckich szkół ponadgimnazjalnych.
 • Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie – w strukturze CKPiDN został utworzony Regionalny Ośrodek Wspierania Egzaminów Zawodowych (ROWEZ) w branży mechanicznej. Jego zadaniem jest koordynowanie na terenie województwa podkarpackiego we współpracy z OKE zewnętrznych egzaminów zawodowych.
 • Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie – Filia w Mielcu – biblioteka mieści się w tym samym budynku, co CKPiDN, zatem mamy ułatwioną współpracę przy organizowaniu różnych form doskonalenia nauczycieli.
 • Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli wpółuczestniczymy w tworzeniu materiałów dotyczących „poszukiwania standardów  pracy doradcy metodycznego”.
 • Centrum Edukacji Obywatelskiej – współpraca dotyczy upowszechniania wiedzy obywatelskiej i kształtowania wśród uczestników szkoleń postaw niezbędnych do budowania demokratycznego państwa i społeczeństwa obywatelskiego.
 • Ogólnopolska Szkoła Informatyki OSI Computrain S.A. – wieloletnia współpraca obejmuje organizację szkoleń informatycznych dla nauczycieli w ramach projektów: „Pracowania internetowa w każdej gminie”, „Pracownia internetowa w każdym gimnazjum”, „Pracownia internetowa w kaczej szkole”, „Pracownie komputerowe dla szkół”.
 • Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży „KANA” współpracujemy przy organizacji kursów dla bezrobotnej młodzieży. Ponadto KANA udostępnia nam dodatkowo swoje pracownie informatyczne ze szczególnym uwzględnieniem szkoleń dla osób niepełnosprawnych ruchowo.
 • Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego „Dolina Lotnicza” – w wyniku podpisanego w 2005 roku porozumienia z pięcioma centrami kształcenia praktycznego oraz pięcioma szkołami technicznymi w Rzeszowie, Mielcu, Ropczycach, Krośnie Stalowej Woli podejmowane są wspólne działania zmierzające do szkolenia operatorów obrabiarek konwencjonalnych oraz sterowanych numerycznie. W tym zakresie utrzymujemy ścisły kontakt z Polskimi Zakładami Lotniczymi PZL w Mielcu.
 • Specjalna Strefa Ekonomiczna „Euro Park” Mielec – współpraca z zakładami pracy zlokalizowanymi w Strefie dotyczy organizacji kursów zawodowych i specjalistycznych, które są odpowiedzią na potrzeby rynku pracy.
 • Multimedia – w wyniku podpisanego w 2004 roku porozumienia, zrealizowano projekt e-nauczyciel, który gwarantuje nauczycielom z powiatu mieleckiego tańszy dostęp do Internetu. W uzasadnieniu projektu zwrócono uwagę, że „w promocji i kształtowaniu kompetencji informatycznych w tworzącym się globalnym społeczeństwie informacyjnym, szczególną rolę do spełnienia mają nauczyciele”.
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie – realizujemy projekty edukacyjne finansowane w ramach działania 2.1 Zintegrowanego Programu Operacyjnego (ZPORR). Ponadto, dzięki wpisowi do rejestru placówek edukacyjnych, współpracujemy przy realizacji kursów dla bezrobotnych.
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości - realizujemy projekty edukacyjne finansowane w ramach działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (SPORZL), natomiast w zakresie wyposażenia bazy dydaktycznej w ramach programu Phare 2003.
 • Mielecka Agencja Rozwoju Regionalnego – współpraca dotyczy prowadzenia szkoleń, kursów, seminariów, konferencji, tworzenia wspólnych projektów edukacyjnych – finansowanych ze środków europejskich.
 • Polskie Towarzystwo Informatyczne – jesteśmy ośrodkiem regionalnym koordynującym egzaminy na Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (ECDL).

Zamknij galerię
Ładowanie zdjęć
Proszę czekać...

wersja do druku

Centrum Egzaminacyjne ECDL
Akademia Lokalna Cisco
Współpraca z AGH
MAUT "Leonardo"
Konkurs informatyczny
Mielec stawia na zawodowców

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu      ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec

tel. (fax): 17 788 51 94, 17 788 51 95,       e-mail sekretariat: ckp@ckp.edu.pl

CKPiDN jest wpisane do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.18/00054/2010 i do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 6991