zamknij
zamknij
Aktualności
O firmie
Akredytacja
Współpraca
Byliśmy organizatorami
Zamówienia publiczne
Poczta CKPiDN
Kontakt
Kursy i szkolenia
Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe
BIP
  MEN
  Kuratorium
  ORE
  PCEN
  OKE
  KOWEZiU
Kursy i szkolenia

Zamknij galerię
Ładowanie zdjęć
Proszę czekać...

Nowy projekt szkoleniowy dla osób dorosłych

 

>>> STRONA WWW PROJEKTU<<<

>>> ZAPISY NA KURSY ON-LINE <<<

 

Projekt „Akademia Kwalifikacji Zawodowych” realizowany jest przez Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX – Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.5 – Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych.

 

Celem głównym projektu jest wzrost kwalifikacji zawodowych szczególnie osób starszych i o niskich kwalifikacjach z powiatu mieleckiego poprzez uczestnictwo w pozaszkolnych formach kształcenia odpowiadającym realnym potrzebom lokalnego rynku pracy. Tym samym realizacja projektu przyczyni się do poprawy warunków zatrudnienia oraz jego wzrostu. Wpłynie także na upowszechnienie idei uczenia się przez całe życie.

 

Działania projektu skierowane są do 188 osób dorosłych (w tym co najmniej 20 kobiet) zamieszkujących lub pracujących w powiecie mieleckim, wykazujących deficyty w zakresie kwalifikacji zawodowych, szczególnie osoby starsze i o niskich kwalifikacjach z własnej inicjatywy zainteresowane zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych. Do udziału w projekcie szczególnie zapraszamy osoby powyżej 50 roku życia, a także osoby z wykształceniem do poziomu ISCED 3 włącznie (czyli wykształcenie co najwyżej ponadgimnazjalne).

 

W ramach projektu realizowane będą Kursy Umiejętności Zawodowych oraz inne kursy umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Rekrutacja na Kursy Umiejętności Zawodowych oraz na pozostałe kursy rozpocznie się 18 września br. od godz. 16:00, równocześnie w Biurze Projektu oraz on-line i potrwa do 22 września br. Szczegóły rekrutacji zostaną zawarte w Regulaminie Rekrutacji.

 

Kursy realizowane w ramach projektu:

Kursy Umiejętności Zawodowych

Nazwa

Liczba godzin

Liczba osób

Koszt kursu [zł]

Administrowanie sieciowym systemem operacyjnym SUSE Linux Server

Kwalifikacja E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami [351103]

50

12

183,11

Urządzenia sieciowe

Kwalifikacja E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami [351103]

65

12

219,74

Tworzenie stron internetowych

Kwalifikacja E.14. Tworzenie aplikacji internetowych oraz administrowanie bazami [351103]

70

12

256,36

Programowanie, obsługa i użytkowanie tokarek CNC

Kwalifikacja M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających [311504]

150

12

549,34

Programowanie, obsługa i użytkowanie frezarek CNC

Kwalifikacja M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających [311504]

150

12

549,34

Podstawy Adobe Photoshop - Grafika rastrowa z elementami podstaw obróbki fotografii cyfrowej

Kwalifikacja A.54. Przygotowanie materiałów graficznych do procesu drukowania [311911]

50

12

146,49

 

Kursy umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i

kwalifikacji zawodowych

Nazwa

Liczba godzin

Liczba osób

Koszt kursu [zł]

Projektowanie w systemie AutoCAD

80

12

292,98

Projektowanie w systemie CATIA

40

12

146,49

Kurs podstaw rachunkowości

104

12

380,88

Solid Works

48

12

175,79

Uprawnienia na wózki widłowe z wymianą butli gazowych

67

12

245,37

Uprawnienia elektryczne SEP

30

12

109,87

Spawanie metodą TIG (141)

103

12

377,22

Spawanie metodą MAG (135)

145

12

531,03

Kurs dla technicznego personelu lotniczego

198

20

435,08

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Projektu, w Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu przy ul. Wojska Polskiego 2B, I piętro, pokój nr 1; pod nr tel. 17 250 64 84 oraz e-mail: a.tomczyk@ckp.edu.pl.

 

 

>>> STRONA WWW PROJEKTU<<<

 

 

 

 

 


Zamknij galerię
Ładowanie zdjęć
Proszę czekać...

powrót do: Kursy i szkolenia

wersja do druku

Centrum Egzaminacyjne ECDL
Akademia Lokalna Cisco
Współpraca z AGH
MAUT "Leonardo"
Konkurs informatyczny
Mielec stawia na zawodowców

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu      ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec

tel. (fax): 17 788 51 94, 17 788 51 95,       e-mail sekretariat: ckp@ckp.edu.pl

CKPiDN jest wpisane do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.18/00054/2010 i do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 6991