zamknij
zamknij
Aktualności
O firmie
Akredytacja
Współpraca
Byliśmy organizatorami
Zamówienia publiczne
Poczta CKPiDN
Kontakt
Kursy i szkolenia
Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe
BIP
  MEN
  Kuratorium
  ORE
  PCEN
  OKE
  KOWEZiU
Akredytacja

Na podstawie art. 68 b ust. 9 z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 67. poz.329 z późn. zm.). § 16 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2003 r. w sprawie akredytacji placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych ( Dz. U. Nr 227, póz. 2247), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 11 października 2007 r.

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu otrzymało akredytację Podkarpackiego Kuratora Oświaty w zakresie prowadzenia kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych dla niżej wymienionych kursów:

 

LP

Nazwa kursu

Liczba godzin

1

Podstawy obsługi komputera ECDL

70

2

Podstawy obsługi komputera ECDL

140

3

Modelowanie 2D w AutoCAD 2006 PL

40

4

Modelowanie 3D/2D w INVENTOR 10 PL

40

5

Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym

59

6

Operator obrabiarek sterowanych numerycznie

200

7

Programowanie obrabiarek w programie Edge CAM

40

8

Akademia Sieci Cisco

225

9

Zaawansowane możliwości arkusza kalkulacyjnego

40

10

Zaawansowane techniki komputerowego składu tekstu

30

11

Kurs językowy dla dorosłych z wykorzystaniem elementów e-learningu - język angielski - poziom zaawansowania Al

170

12

Kurs językowy dla dorosłych z wykorzystaniem elementów e-learningu - język angielski - poziom zaawansowania A2

170

13

Kurs językowy dla dorosłych z wykorzystaniem elementów e- learningu - język angielski - poziom zaawansowania Bl

170

14

Kurs językowy dla dorosłych z wykorzystaniem elementów e-learningu - język angielski - poziom zaawansowania B2

170

15

Kurs językowy dla dorosłych z wykorzystaniem elementów e-learningu - język niemiecki - poziom zaawansowania Al

170

16

Kurs językowy dla dorosłych z wykorzystaniem elementów e-learningu - język niemiecki - poziom zaawansowania A2

170

 


 

Akredytacja Powiatowego Ośrodka Metodycznego

 

 

 


Zamknij galerię
Ładowanie zdjęć
Proszę czekać...

wersja do druku

Centrum Egzaminacyjne ECDL
Akademia Lokalna Cisco
Współpraca z AGH
MAUT "Leonardo"
Konkurs informatyczny
Mielec stawia na zawodowców

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu      ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec

tel. (fax): 17 788 51 94, 17 788 51 95,       e-mail sekretariat: ckp@ckp.edu.pl

CKPiDN jest wpisane do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.18/00054/2010 i do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 6991